Initiatief: ZONNE-ENERGIE

zonnepanelenUpdate 24 juni: Het startschot voor Zon op Zeeburg is gegeven. Een coöperatie van bewoners die zelf energie gaan exploiteren. Een initiatief van bewoners, woonstichting de Key, huurdersvereniging Arcade en Zon op Nederland. Het is het eerste project waar huurders zelf zonne-energie gaan exploiteren. Er worden om te beginnen worden 150 zonnepanelen geplaatst op de Entrepotbrug en dit kan uitgroeien tot 250 panelen. Huurders van de Key in het OHG hebben als eerste de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Zie artikel over “Zon-op-Zeeburg”: http://www.corposcoop.nl/index.php/easyblog/entry/zon-op-zeeburg

Update 9/3/2015: Goed nieuws, in eerste instantie alleen voor huurders van De Key. De Key stelt haar daken beschikbaar aan haar huurders, zodat deze daar, in coöperatief verband, zonnepanelen kunnen plaatsen en exploiteren. De opbrengsten komen volledig ten goede aan de leden van de coöperatie. De Bewonerscommissie van Entrepot-West heeft zich aangemeld voor een pilot. Mogelijk kunnen in een latere fase ook andere bewoners van het Oostelijk Havengebied zonder eigen dak van deze mogelijkheid gebruik maken. Op 26 maart is er een informatieavond voor huurders van De Key om 20 uur in het Wijkservicepunt Sporenburg, Baron Tindalstraat 27.

Over Zonne-energie Groep:  Deze groep gaat de mogelijkheden voor zonne-energie in onze buurt onderzoeken. Er wordt contact gelegd met bestaande initiatieven en plannen van de Key.  Vind je duurzaamheid ook belangrijk en wil je graag meehelpen bij het realiseren van zonne-energie in onze buurt, neem dan contact op met Herman Bouwmeester.