Zonne-energie

Heb je ook plannen voor zonnepanelen? Zonnepanelen zijn populair. Toch is in het OHG nog geen 10% van de geschikte daken bedekt met panelen. Terwijl het OHG 70 % van zijn (huidige) elektragebruik uit zonne-energie zou kúnnen halen. 70 % ! Hier valt dus nog veel winst te behalen.
Hoe kun je zelf actie ondernemen? Buurtgenoten hebben energie-coöperaties opgericht zoals Zon op Zeeburg (o.a. de Slingerflat). Anderen doen mee met postcode-roos initiatieven of met huurprojecten. Binnen de werkgroep Zon van de Energiecommissie weet men er alles van.

  • In het filmpje “Zon op Zeeburg pakt door” vertelt Frans Salman over de energiecooperatie die de bewoners van o.a. de Slingerflat hebben opgericht.
  • In het filmpje “Huur de Zon” vertelt  Aad Verkleij over een project voor huurders op Sporenburg