….. vervolg Zonne-energie.

De website van Amsterdam Energy City Lab  geeft een beeld van de verschillende buurten in het OHG en een overzicht hoe het daar gesteld is met de zonne-energie.

De Werkgroep Zon heeft de volgende uitdagingen geformuleerd:
• Uitbreiding van de capaciteit in het OHG;
• Onderzoek naar de mogelijke mix van energiebronnen;
• Onderzoek naar goede opslag, distributie en verdeling van de opgewekte zonne-energie;
• Ontwikkelen van coöperatieve vormen van beheer.

  • Video: Hugo Niesing over het zelf opwekken en slim herverdelen van elektriciteit op het Borneo eiland.