Zonne-energie is onmisbaar

Zonne-energie is belangrijk in de transitie naar duurzame energie-opwekking. Voor zonne-energie heeft de Energiecommissie de volgende uitdagingen geformuleerd:

  • Uitbreiding van de capaciteit in het OHG;
  • Onderzoek naar de mogelijke mix van energiebronnen;
  • Onderzoek naar goede opslag, distributie en verdeling van de opgewekte zonne-energie;
  • Ontwikkelen van coöperatieve vormen van beheer.

Wij kunnen in het OHG een groot deel van onze (huidige) elektriciteitsbehoefte met zonne-energie opwekken. Willen we daar goed gebruik van maken dan vraagt dat slimme systemen om die energie op de juiste momenten met anderen te delen en pieken in opwekking en gebruik op te vangen.

  • Dit kaartje laat zien welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen (groen) en welke daken ongeschikt zijn (rood).

Het Amsterdam Energy City Lab, aangesloten bij de energiecommissie weet hier alles van. De website www.aecl.nl geeft veel informatie over de zonne-energie in het OHG.
De mensen van het lab kennen de potentie en weten hoe het gesteld is met de zonne-energie in de verschillende buurten in het  OHG. Zij geven adviezen, beantwoorden vragen en weten alles van subsidies. Wat zij ook doen, samen met het bedrijf Borneo Prosumers, is onderzoeken hoe we de opgewekte energie én het verbruik straks goed kunnen verdelen in onze eigen buurt.

  • In dit filmpje vertelt Hugo Niesing over slimme systemen om opgewekte energie te delen.
  • Je kunt hier ook het webinar van 4 februari over zonne-energie terugzien.

Hou de aankondigingen in de Nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatiebijeenkomsten over zonne-energie.