Wil je meer GF-containers in het OHG? Stemmen kan tot 8 augustus.

Steun dan het voorstel op Stem van Oost

Veel bewoners van het Oostelijk Havengebied (OHG) willen hun GF-afval gescheiden inleveren. Dit draagt ook bij aan de duurzame doelstellingen van de gemeente. Er zijn in de buurt enkele wormenhotels geplaatst. Daarvoor is zoveel belangstelling, dat er geen nieuwe deelnemers meer aan mee kunnen doen. Er zijn nu wachtlijsten. Dit jaar worden er ook geen nieuwe wormenhotels meer geplaatst door de gemeente.

Op het Java-eiland is een experiment gehouden met inzamelen in speciale containers met een pasjessysteem (zie de foto). Dit experiment is goed verlopen. De compost die van het GF-afval gemaakt is, is van zeer goede kwaliteit. De bewoners hebben deze compost teruggekregen op de landelijke compostdag op 17 maart. De afdeling Inzameling van de gemeente doet momenteel onderzoek naar nieuwe locaties in de hele wijk.

Vanuit de Buurtcoöperatie stellen wij voor om op zoveel mogelijk plaatsen in het OHG deze GF-containers neer te zetten. Per straat of buurt kunnen we bekijken waar de containers geplaatst kunnen worden.

Op Stem van Oost staat een voorstel voor de nieuwe Stadsdeelcommissie. Hoe meer vóórstemmen, hoe eerder het voorstel besproken wordt. De teller staat nu op 24 vóór.

Stemmen kan tot 8 augustus.

Wil je ook een GF-container in je straat? Stem vóór!

Meer info: stemvanoost.amsterdam.nl/plan/8

Foto: E.van Eis, Amsterdam.