Warmtetransitie OHG: lokale werkgroepen van start

Op 26 november heeft Duurzaam OHG een eerste avond over de warmtetransitie gehouden. Bewoners konden met experts in gesprek over alle kanten van dit vraagstuk. Duidelijk werd dat isoleren een van de belangrijkste stappen is, welke maatregelen je verder ook treft. Maandlasten, warmtepompen, schaalgrootte, de positie van huurders, warmte-koude-opslag, rookgaskanalen, de rol van de corporaties, subsidies, zijn alle onderwerpen waar nog veel vragen over zijn. Een van de conclusies was dat elk complex een eigen benadering vraagt.

Werkgroepen: KNSM, Veemkade, Entrepot-West Op de avond in november bleek dat er op verschillende plekken in de wijk groepen bewoners actief zijn. Bijvoorbeeld op KNSM, aan de Veemkade en in Entrepot West. Op KNSM is het plan opgevat om te gaan samenwerken met meerdere VvE’s, om een gezamenlijke aanpak te bespreken. Ook in MySide II aan de Veemkade is een werkgroep duurzaamheid gevormd. Er wordt samenwerking gezocht met naastgelegen complexen. De bewonerscommissie Entrepot West wil vooral gaan inventariseren wat de wensen en behoeften van bewoners zijn. Tegelijkertijd wil de commissie druk uitoefenen op verhuurder De Key om de problemen met het dak aan te pakken, zodat de zoncoöperatie ZonopZeeburg door kan gaan met de al lang geplande uitbreiding. Ook in de Architectenbuurt zijn bewoners actief voor verduurzaming. Zij willen graag in overleg met De Key kijken welke stappen er al gezet kunnen worden. Ook daar gaan de gedachten van de bewoners in eerste instantie uit naar het plaatsen van zonnepanelen. De mogelijkheden ervoor zijn aanwezig en er lijkt geen enkel bezwaar tegen te zijn.

  • Let op:
    Geen werkgroepavond op 21 januari.
    Omdat deze initiatieven zich richten op de eigen buurt of het eigen complex, is de geplande avond voor wijkbrede werkgroepen op maandag 21 januari a.s. afgelast. De groepen die nu actief zijn krijgen ondersteuning op maat. Later in het jaar gaan we de resultaten breder bekend maken.

Meedoen? Wil je je aansluiten bij een van deze initiatieven of wil je in je eigen complex aan de slag? Neem dan contact op via duurzaam@buurtcooperatieohg.nl

Zie ook het bericht op de Buurtbalie OHG over 26 november: wat-kunnen-wij-als-bewoners-zelf-doen-aan-de-energietransitie-