Volgende Eettafel 30 Maart

We nodigen iedereen weer graag uit voor de Eettafel op woensdag 30 Maart aanstaande van 18u – 21u. Locatie: IISG, Cruquiusweg 31!

Eettafels in 2016:
Maandag 15 februari
Woensdag 30 maart
Donderdag 12 mei
Donderdag 23 juni
Woensdag 7 september
Maandag 7 november

Tijdens deze Eettafel passeren weer allerlei initiatieven de revue en is er ruimte voor nieuwe ideeën en activiteiten. Er zijn diverse tafels waarbij je kan aanschuiven, zoals: Kunst en Cultuur, De BuurtBel, Eten, Programmering Buurtruimte, BuurtLoop OHG, Nieuwe Ideeën en….

We horen graag of je 30 Maart aanschuift. Je kunt je aanmelden via buurtcooperatieohg@gmail.com Graag van tevoren opgeven i.v.m. de catering! We vragen een bijdrage in de kosten van €4,- inclusief koffie/thee/water/sap (voor alcoholische consumpties vragen we een extra bijdrage van € 1 per consumptie).

En tip van de vorige Eettafel: neem allemaal iemand mee die hier iets aan zou kunnen hebben en dit leuk zou vinden!

Terugblik Eettafel 15 februari
Bij de Eettafel van 15 februari waren zo’n 60 mensen aanwezig om met elkaar te praten en plannen te maken. Het thema van deze bijeenkomst was de BuurtBel en de app Nettie. Meer info hierover in de volgende Nieuwsbrief.

Lyan Augustuszoon had heerlijk Surinaams gekookt en Anneke Bronkhorst had voor het toetje gezorgd.
Aan tafel zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de volgende onderwerpen:

– Programmering Buurtruimte
De groep programmering heeft zich bezig gehouden met het benoemen van thema’s als basis voor de verschillende activiteiten. Deze thema’s zijn: Kinderen/Jongeren, Burenhulp/Gezondheid/Zorg, Kunst en Cultuur, Duurzaamheid, Veiligheid en Leefbaarheid.  Diversiteit en verbinding loopt hier als rode draad doorheen. Behalve activiteiten in de Eester wordt ook genoemd om gebruik te maken van het “water”.  Vanuit deze tafel is een groep ontstaan die zich wil bezighouden met de programmering van de Eester.   Meer informatie: Stephan Jackmuth

– BuurtBel
De BuurtBel heeft de app Nettie gedemonstreerd. Een app waarmee een hulpvrager op een makkelijke manier de benodigde hulp kan organiseren. Kom voor meer informatie op vrijdag 1 april van 15.00u-17.00u naar het Nettiecafé in De Eester.   Hulp nodig of wil je iets doen? Trek aan de bel!

Zie ook FB: De BuurtBel

Meer informatie: Iris Rijnveld of Nikita van Weenen, debuurtbel@gmail.com

– Kunst en Cultuur
Anet Wilgenhof van Museum Perron Oost heeft verteld over 2 evenementen:
* De Vrijheidsmaaltijd op 5 mei die voor de 3e keer op het perron (Cruquiusweg) wordt gehouden
* Festival van het Levenslied dat eind augustus plaatsvindt. Hiervoor worden amateurs gezocht die mee willen zingen.

Bert Kommerij vertelde over Meet the Locals. Op zondagmiddag 20 maart op de Kop van Java de opening met verschillende optredens.  Meer info: http://www.meetthelocals.nl/

Verder tips/ideeën over o.a huiskamerconcerten aan de Borneolaan en het organiseren van streetdance op het Perron.
En een initiatief om een groepje op te zetten om samen naar theatervoorstellingen te gaan (Lina/Inge)   Meer informatie: Els van der Pluijm

– Fotoclub
Dit is een initiatief van Helen Verhagen. De bedoeling is dat je samen een thema bedenkt en foto’s gaat maken. De groep komt op maandagavond maandelijks bij elkaar komt om de foto’s te bespreken. Locatie: De Eester.  Dit initiatief is 7 maart gestart.   Meer informatie: http://www.buurtcooperatieohg.nl/fotoclub/

En verder het fotoproject Twee Keer Kijken van Foam . In De Eester start 14 maart een groep die 5x bij elkaar komt. De groep bestaat uit ouderen uit het OHG en scholieren uit Oost. Op maandagmiddag 23 mei vindt in De Eester de eindtentoonstelling plaats.

– Eten

Deze groep heeft veel ideeën. En als de keuken in De Eester klaar is (april), dan gaan z ehiermee aan de slag

* wekelijkse buurtmaaltijd; elke keer een keuken uit een ander land

* kookworkshops

* buurtreceptenboek

* catering

Wil je meedoen, meekoken? Neem dan contact op met Anneke Pierrot.

– Nieuwe ideeën
Aan deze tafel kwamen allerlei ideeën naar voren die belangrijk zijn voor de buurt. Concrete actie van Aad Verkleij om als bewoners je eigen straat schoon te houden. Dit heeft geleid tot een initiatiefgroep, bestaande uit Aad Verkleij, Merle van Kemenade, Stephan Jackmuth en Wim van Meurs.

Op 19 maart wordt vanuit Buurtcoöperatie OHG opgeroepen om allemaal mee te doen aan de Landelijke Opschoondag. Zie de uitnodiging in de bijlage.

Verder een initiatief van Merle van Kemenade “Voorlezen”. Dit doet zij sinds een paar weken op woensdagmiddag om 16u in De Eester.

En een initiatief van Nanna Adams: Dansen voor Iedereen. Dit gaat medio april op de dinsdagavond van start in De Eester. Meer info volgt binnenkort.

Andere ideeën die zijn genoemd:
– huiswerkbegeleiding
– buurtmarktplaats om spullen te delen
– kaartclub (klaverjassen, bridge)
– energiecoachspreekuur

De Buurtruimte biedt de mogelijkheid aan bewoners om activiteiten concreet uit te voeren. Tijdens de Eettafels kunnen ideeën ontwikkeld en uitgewerkt worden.

 

(Tekening van Birgit Wajon)