Verslag Eettafel 20 Mei

Bij de Eettafel van 20 mei waren zo’n 65 mensen aanwezig om met elkaar te praten en plannen te maken. Het thema van deze bijeenkomst was: verbinding van jong en oud. Jongeren van StreetsmArt hadden gezorgd voor een heerlijke maaltijd en Herman, Monique en Bram voor het toetje.

Deze Eettafel begonnen we met ontmoeting jong en oud. Op de vraag “Wat vind je leuk aan jong en oud in de buurt” kwamen o.a. de volgende reacties: levendigheid, mix van culturen, diversiteit, energie van jongeren, dit kan beter, verrijking, we maken samen deel uit van de buurt en dat je elkaar met respect behandelt en iets voor elkaar kan betekenen. Op de vraag “wat vind je belangrijk” kwamen veel reacties als sport, muziek/cultuur en koken zijn activiteiten die voor verbinding kunnen zorgen tussen jong en oud. Het is belangrijk om contact te maken en elkaar aan te spreken en naar elkaar te luisteren. Elkaar kennen draagt bij aan een veilige en fijne sfeer in de buurt.

Daarna zijn we met elkaar aan tafel gegaan rondom de volgende onderwerpen:

groep_1Verbinding Jong en Oud 

Deze tafel ging verder met jong en oud in de buurt. Belangrijke conclusie van deze tafel was dat niet geklaagd moet worden, maar dat we met elkaar in gesprek moeten gaan. De actieverbindingstraining van Inkr8, waarbij mensen opgeleid worden tot trainer Buurtkracht, kan hierbij een rol van betekenis spelen. Jongeren van StreetsmArt doen hier graag aan mee, om zo een brug te slaan naar jongeren in het OHG. Het zou mooi zijn als deskundigheid van ouderen ingezet kan worden t.b.v. jongeren. Ook goed om verbinding te zoeken met zzp’ers in de buurt. Sport, muziek en een ruimte zijn ingrediënten om tot verbinding te komen.

Meer informatie: Marieke Stenvers, amstenvers@gmail.com

 

Kunst en Cultuur

Deze groep is allerlei ideeën aan het onderzoeken en zoekt samenwerking met andere organisaties of initiatieven op dit gebied. Op 5 mei verzorgden zij o.a de muziek tijdens de Vrijheidsmaaltijd en zijn ze bezig met Huiskamertheater.

Activiteiten die de komende tijd op stapel staan in de buurt zijn:
– 20 en 21 juni Dag van de Architectuur
– 11, 12 en 13 september Festival Perron Oost
– 13 september Huiskamerjazzfestival
– 26 september Burendag Entrepot West met klein muziekfestival op het water

Meer informatie: Nina Frantzen, ninafrantzen@gmail.com

Buurtloop
Op 31 mei heeft de eerste OHG-loop plaatsgevonden. Het organisatiecomité lichtte het evenement toe (kinderloop van 1en 2 km met hindernissen en springkussen en een 5km- en 10km-loop voor volwassenen) met start en finish op het Hildo Kropplein. De organisatie was op zoek naar vrijwilligers om te helpen op de dag zelf. Op Facebook zijn foto’s en reacties terug te vinden. De Buurtloop was een groot succes en krijgt vervolg in 2016.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Sam Smakman: ssmakman@gmail.com

mood_board_4Ontmoetingsruimte

Er zijn concrete plannen voor een ontmoetingsruimte aan de van Eesterenlaan (de Key). De bedoeling is dat het een herkenbare plek in de buurt wordt waar bewoners kunnen langs komen voor een kopje koffie en informatie. Een plek waar met terecht kan voor burenhulp en BuurtBalie OHG. Een plek voor ontmoeting en activiteiten, o.a. koken en yoga. Het organiseren van activiteiten willen we stimuleren en faciliteren; hiervoor ontwikkelen we een draaiboek om bewoners met ideeën verder te helpen. Het leuke is als activiteiten plaats vinden op verschillende plekken in de buurt (Om de buurt).

We hebben inmiddels een huurvoorstel en de realisatie van een ontmoetingsruimte komt steeds dichterbij. Tijdens de Eettafel heeft ene groep gewerkt aan het maken van een moodboard; het verbeelden van de sfeer die de ruimte zou moeten krijgen rondom het thema Water. Er zijn naar aanleiding hiervan een aantal mensen die graag aan de slag willen met de inrichting van de ruimte. Bewoners worden betrokken bij de plannen voor de ruimte. Tip: contact opnemen met organisatie Sail voor hergebruik van materialen t.b.v. de ontmoetingsruimte. Tip 2: betrek ook jongeren bij de inrichting en het klussen.

Meer informatie: Stephan Jackmuth, stephan_jackmuth@yahoo.de

Burenhulp OHG

Om burenhulp te organiseren is een eigen en zichtbare plek belangrijk. Mensen moeten kunnen binnenlopen en face to face contact hebben. BUUV is een handig middel om gebruik van te maken, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Burenhulp OHG sluit aan bij het project Zorg op Afroep, de verbinding van formeel en informeel. Er wordt gezocht naar buren om netwerken op te bouwen! En naar zorgvragers.

Meer informatie: Marlies Uitdewilligen, marliesuitdewilligen@gmail.com of Nikita van Weenen, nvanweenen@gmail.com

Nieuwe ideeën

Bij deze tafel is ook gesproken over het leggen van verbindingen, m.n. met bewoners die het zou kunnen helpen. Met bewoners die niet als vanzelf naar de Eettafel toe komen.

Idee 1: Neem volgende Eettafel allemaal iemand mee, waardoor het gezelschap steeds diverser wordt.

Idee 2: Organiseer in de buurt een soort van Resto Van Harte -> -> -> wie zou hiertoe initiatief willen nemen?

 

Komende Eettafel zijn er tafels met de onderwerpen:  BuurtBalie, Ontmoetingsruimte, Burendag, Kunst en Cultuur, Burenhulp OHG, Sport en Nieuwe ideeën.

We horen graag of je 24 juni aanschuift!

Met hartelijke groet,

Anneke Pierrot, Anneke Bronkhorst en Meta de Vries