Verslag Eettafel 16 Maart

Bij de Eettafel van 16 maart waren weer zo’n 50 bewoners aanwezig om met elkaar te praten en plannen te maken. Onze buurtkok was Nevin Özütok samen met Liesbeth, Alejandro, Monique en Anneke.  (Volgende Eettafel 20 mei.)

De volgende initiatieven zijn op tafel bij de Eettafel van 16 maart gekomen:

– Vrijheidsmaaltijd 5 mei
Museum Perron oost organiseert samen met de buurtcoöperatie OHG op 5 mei een Vrijheidsmaaltijd en voorafgaand een voorstelling. Leuk als veel bewoners aanschuiven op 5 mei; er is plaats voor 120-150 mensen.
Informatie en aanmelden: http://www.buurtcooperatieohg.nl/5-mei-vrijheidsmaaltijd/

Voor dit evenement zoeken we nog een paar mensen die samen met andere bewoners willen koken en vrijwilligers die mee willen helpen op de dag zelf.
Neem hiervoor contact op met Anet Wilgenhof: anet@museumperronoost.nl of Meta de Vries: buurtcooperatieohg@gmail.com

– De Buurtloop
Op 31 mei vindt de eerste OHG-loop plaats. Dit evenement zal bestaan uit een kinderloop van 1km met hindernissen en springkussen en een 5km- en 10km-loop voor volwassenen. Voor de laatste twee afstanden worden ook rolstoelgebruikers uitgenodigd om mee te doen. Start en finish op het Hildo Kropplein.
Meer informatie en aanmelden via de website: http://www.buurtcooperatieohg.nl/buurtloop-oostelijk-havengebied/

Ook hiervoor is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen op de dag zelf ( langs de route staan, EHBO, broodjes smeren etc). Neem hiervoor contact op met Sam Smakman: ssmakman@gmail.com>

– Kunst en cultuur
De groep is allerlei ideeën aan het onderzoeken en zoekt samenwerking met andere organisaties of initiatieven op dit gebied. Op 5 mei verzorgen zij o.a de muziek tijdens de Vrijheidsmaaltijd.
Meer informatie: Nina Frantzen, ninafrantzen@gmail.com

– Zonne-energie
Voor in eerste instantie de huurders van de Key is i.s.m. Zon op Nederland een interessant project gestart in Entrepot West. Bewoners kunnen voor ongeveer € 100 per zonnepaneel hierop intekenen met een terugverdientijd van 5 jaar. Bij voldoende belangstelling wordt een coöperatie opgericht die de zonnepanelen gaat exploiteren.
Meer informatie: Herman Bouwmeester, herman.bouwmeester@gmail.com

– Ontmoetingsruimte (ook al Aquarium genoemd)
Er zijn concrete plannen voor een ontmoetingsruimte aan de van Eesterenlaan (de Key). De bedoeling is dat het een herkenbare plek in de buurt wordt waar bewoners kunnen langs komen voor een kopje koffie en informatie. Een plek waar met terecht kan voor burenhulp en BuurtBalie OHG. Een plek voor ontmoeting en activiteiten, o.a. koken. Het organiseren van activiteiten willen we stimuleren en faciliteren; hiervoor ontwikkelen we een draaiboek om bewoners met ideeën verder te helpen. Het leuke is als activiteiten plaats vinden op verschillende plekken in de buurt (Om de buurt). We zijn in gesprek met het stadsdeel en hebben een afspraak met Nevin Özütok, portefeuillehouder van het stadsdeel.
Op 21 april praten we met stadsdeel en de Key over onze plannen voor de locatie aan de van Eesterenlaan.
Meer informatie: Stephan Jackmuth, stephan_jackmuth@yahoo.de

– Burenhulp OHG
Om burenhulp te organiseren is een eigen en zichtbare plek belangrijk. Mensen moeten kunnen binnenlopen en face to face contact hebben. BUUV is een handig middel om gebruik van te maken, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Burenhulp OHG sluit aan bij het project Zorg op Afroep, de verbinding van formeel en informeel. Er wordt gezocht naar buren om netwerken op te bouwen! En naar zorgvragers.
Meer informatie: Marlies Uitdewilligen, marliesuitdewilligen@gmail.com of Nikita van Weenen, nvanweenen@gmail.com

– Nieuwe ideeën
Aan tafel De Oceaan Open en Cruquius Connect. Aandacht voor de geschiedenis en industrieel erfgoed binnen het OHG en specifiek het Cruquiusgebied dat nu fungeert als creatieve broedplaats voor ondernemers en bewoners.
Wens:
– een ontmoetingsplek, waar wonen en werken samengaat
– ontspanning en verbinding
– culturele activiteiten
– meer levendigheid in de buurt
– talenten van bewoners benutten
– diversiteit
En op 19, 20 en 21 juni De Dag van de Architectuur. In dit kader wordt door Leon Paquay een fietstocht/audiotour ontwikkeld, langs ons industriële erfgoed. Meer info volgt.

Wij zijn benieuwd om te horen wat er allemaal gebeurd is na de Eettafel van 16 maart. Leuk nieuws is in ieder geval dat we op 3 april jl. officieel Buurtcoöperatie OHG hebben opgericht en iedereen lid kan worden van de vereniging Buurtcoöperatie OHG. Een lidmaatschap kost voorlopig nog niets, enthousiasme is voldoende. Meld je aan via www.buurtcooperatieohg@gmail.com , door op de knop lid worden te drukken. Mee-eten, meedenken en meedoen!

We horen graag of je 20 mei aanschuift. Graag aanmelden i.v.m. de catering!