……. vervolg van de Vergroeners.

Veel OHG’ers hebben overigens zelf de daad bij het woord gevoegd en hun gevels en daken voorzien van een weelderige be­ planting. Maar tijdens de BuurtTop van april 2019 formuleerden bewoners de wens om een stap verder te zetten. Kunnen we de vergroening niet wat structureler aan­ pakken? Met die opdracht is, op initiatief van de Buurtcoöperatie, een werkgroep van actieve bewoners aan de slag gegaan. Ze noemen zich de Vergroeners. Ze hebben zich tot doel gesteld groeninitiatieven bekendheid te geven en met elkaar te ver­ binden.

Kijk maar om je heen. Loop door de buurt en stel je overal de vraag of stenen niet vervangen kunnen worden door bijvoor­ beeld fruitbomen, bessenstruiken, wilde bloemen, kruiden, een geurende rozen­struik, vlierbessen enzovoort. Zelf hebben de leden van de werkgroep een eerste inventarisatie gemaakt. Zij zullen op die plekken contact zoeken met bewoners en hen vragen hoe ze daar tegenover staan. Omdat de vergroeners de weg weten binnen de gemeente, kunnen ze adviseren hoe bewoners het kunnen aanpakken.

Kortom, heb je al een plek op het oog, maar weet je niet hoe je dit verder kunt aanpakken? Aarzel niet en neem contact op met de Vergroeners via groen@buurtcooperatieohg.nl.