Warmtetransitie: Fors minder CO2-uitstoot bij warmtenet van 55 graden

Pas je op het KNSM-eiland aquathermie toe in combinatie met warmtepompen die tot 55 0 C verwarmen dan is  de CO2 -reductie  aanzienlijk hoger dan bij aquathermie en een collectief warmtenet van 700 C.  Tot deze conclusie komt het Amsterdam Energy City lab (AECL) en Waternet die onderzoek voor de warmtetransitie hebben gedaan op het KNSM-eiland. De onderzoekers hebben daarbij gekeken naar verwarming, elektriciteitsverbruik, elektrisch rijden, de opwek door zonne-panelen en dergelijke. De studie wordt gedaan voor de Energiecommissie om de overgang naar duurzame verwarming in het Oostelijk Havengebied te ondersteunen. De studie is nog niet helemaal afgerond, maar hier alvast een eerste indruk. Twee systemen zijn vergeleken:

  • Een warmtenet van 70 0 C voor het hele KNSM-eiland, waarbij het water van 15 0 C door een collectieve warmtepomp wordt opgewarmd.
  • Een warmtenet van 15 0 C graden dat per gebouw wordt opgewarmd naar 55 0 C (voor gebouwen met B-label voldoende).

De onderzoekers hebben gekeken naar de mogelijkheden van de systemen, de CO2 uitstoot, de kosten, de belasting op het elektriciteitsnet en de implementatie. Ze hebben twee systemen vergeleken: een systeem dat uitgaat van een basistemperatuur van 70 0 C  en van 55 0 C .

De noodzakelijke basistemperatuur van het warmtenet hangt samen met de isolatie-gesteldheid van het gebouw. Label A en B kunnen een lage c.q. midden-temperatuur aan. Bij lagere labels zijn hogere aanvoertemperaturen nodig. Op het KNSM-eiland zijn de meeste gebouwen uit de jaren 90 (label A, B of C), maar ook een aantal oude gebouwen die veel slechter geïsoleerd zijn. Wil je voor het KNSM-eiland een duurzaam warmtenet aanleggen dat gebruikt maakt van de warmte van het water uit het IJ dan zijn er, volgens dit onderzoek, twee mogelijkheden.

1e Een warmtenet van 70 0 C dat bestaat uit een aquathermie-systeem waarbij water van 15 0 C  uit het IJ met een collectieve warmtepomp wordt opgewarmd tot 70 graden voor alle gebouwen op het eiland.  Het voordeel daarvan is dat er voor iedereen één temperatuur beschikbaar is en dat er geen aparte verwarming van het tapwater hoeft plaats te vinden. (Tapwater voor douche en kraan moet een temperatuur hebben boven de 65 graden vanwege het legionella-gevaar). Het nadeel is dat dit systeem 65% meer elektriciteit vraagt dan het 2e systeem, terwijl de elektriciteitsvraag al sterk gaat toenemen.

2e Een 5e generatie warmtenet waarbij het water van 15 0 C  door warmtepompen in de gebouwen in een hogere temperatuur wordt omgezet, voor de geïsoleerde woningen in 550 C, voor de oudere woningen in 70 0 C. Hierbij wordt middels een booster het tapwater boven de 65 0 C verwarmd. Voordeel is dat dit systeem veel minder elektriciteit kost en dat die elektriciteit uit verschillende bronnen kan komen (bijvoorbeeld zonnepanelen op het gebouw). Nadeel is dat er meer aanpassingen in de gebouwen en woningen nodig zijn.

Ander onderzoek in het Oostelijk Havengebied wijst erop dat de elektriciteitsvraag op het KNSM-eiland met 130-200% in de nabije toekomst gaat toenemen. Duurzame elektriciteitsopwekking en flexibilisering om de belasting op het net te verlagen, worden meer dan noodzaak.

Wil je meer weten, klik dan hier voor de presentatie (juni 2021). Dit is nog een concept, de kostenberekeningen zijn bijvoorbeeld nog niet klaar.

Zoeken op deze website