Onderzoek warmtetransitie

Het onderzoek naar de alternatieven in de warmtetransitie kan bijna van start gaan. Dit onderzoek moet laten zien of een duurzame en betaalbare warmtevoorziening mogelijk is en wat de kosten, keuzes, voorwaarden en gevolgen zijn. We hebben ons huiswerk, de  ‘verkenningsfase’ nu vrijwel afgerond en we zijn op zoek naar het goede bureau dat het onderzoek kan gaan doen. Die beoordeling en de keuze voor het bureau nemen tijd, maar we leren van de projecten die ons voorgingen zoals Het Ketelhuis WG. Tegelijk hebben we overleg met de gemeente over de voorwaarden voor subsidie. Uiterlijk maart hopen we de opdracht voor het onderzoek te kunnen verstrekken.

Steun voor onderzoek groeit

18 VvE’s, huurderscommissies, woningcorporaties en andere eigenaren hebben tot nu toe hun steun betuigd voor het haalbaarheidsonderzoek door een intentieverklaring te tekenen. De meest recente kwamen van 2 VvE’s van pakhuizen aan de Zeeburgerkade. Met grote partijen, zoals de beheerder van winkelcentrum Brazilië en belegger Vesteda, zijn we in gesprek. Zij zijn zeer geïnteresseerd. De verklaringen en de gesprekken laten zien dat er in de wijk heel veel steun en belangstelling voor het onderzoek bestaat.

Scenario’s Oostelijk Havengebied 2030

In 2030 wil het Oostelijk Havengebied van het gas af zijn, rijden er alleen uitstootvrije auto’s rond en gaan de inwoners zo veel mogelijk de eigen elektriciteit produceren. Dat willen we, maar kan dat ook? De vraag naar elektriciteit en de piekbelasting gaan door die ambities sterk groeien. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

Adviseurs van Resourcefully hebben berekeningen gemaakt voor het OHG in 2030. Zij hebben tevens scenario’s uitgewerkt hoe we met die grote vraag en de piekbelasting kunnen omgaan. Hun verhelderende paper wordt binnenkort gepubliceerd. Wij zullen er in de volgende Nieuwsbrief aandacht aan besteden of kijk op de website Home (aecl.nl).

Zoeken op deze website