Ondertussen in de Eester…

Het was de eerste week van juni allemaal wat wennen en nu komt alles in de Eester langzaam weer op gang. Hulde aan iedereen om zich aan te passen aan de corona-richtlijnen en hier zorgvuldig mee om te gaan!

Tot 1 september handhaven we de huidige situatie en vermoedelijk blijft de 1,5 meter ook na 1 september gehandhaafd.

In de maand juli organiseren we leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen (meer hierover hieronder).

Daarna gaan we even dicht. Van 1 t/m 16 augustus.

De BuurtBel blijft wel 5 dagen per week bereikbaar.

Neem voor meer informatie en/of vragen contact met ons op via info@buurtcooperatieohg.nl

Fijne vakantie!

Corona richtlijnen in de Eester

In de Eester houden wij ons aan de laatst gepubliceerde en van toepassing zijnde corona richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM. Ook hanteren wij een maximum groepsgrootte per activiteit.

De onderstaande richtlijnen in de Eester gelden van 1 juni tot 1 september (in ieder geval) en worden aangepast op basis van wijzigingen in de landelijke corona richtlijnen.

Voor je bezoek aan de Eester:

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of koorts.
 • Was je handen voordat je een bezoek brengt aan de Eester.

Stoep voor de Eester:

 •  Houd altijd 1,5m afstand van anderen.
 • Geef voorbijgangers voldoende ruimte om veilig te passeren.

In de Eester:

 1. Volg altijd de aanwijzingen op van onze gastvrouw of gastheer of andere vertegenwoordiger van de Eester.
 2. Respecteer de 1,5m ruimte rondom onze gastvrouw of gastheer.
 3. Hoest en nies in je elleboog.
 4. Schud geen handen. Vermijd lichamelijk contact.
 5. Ga één voor één door de deur naar binnen bij binnenkomst of naar buiten bij vertrek en geef elkaar altijd 1,5m ruimte.
 6. Bij binnenkomst handen desinfecteren met de beschikbaar gestelde desinfectiegel bij de deur.
 7. Ga rechtstreeks naar de aangewezen vergaderruimte/activiteitenruimte en de aangewezen zit- of oefenplaatsplaats.
 8. Blijf op je plaats en loop niet rond.
 9. Raak geen, in ieder geval zo weinig mogelijk, meubilair of andere objecten aan.
 10. Koffie/thee/water wordt door de gastvrouw/-heer geserveerd.
 11. Na afloop van de activiteit/bijeenkomst, zelf de gebruikte bekers, afval, e.d. in de prullenbak gooien. Prullenbakken zijn in iedere ruimte aanwezig.
 12. Verlaat de Eester meteen na afloop van de bijeenkomst of activiteit. Blijf niet rondlopen, rondhangen of wachten.
 13. Toiletgebruik alleen in overleg met gastvrouw/-heer. Houd je bij het toiletgebruik aan de hygiëneregels van het RIVM.

Hartelijk dank voor het wederzijdse respect, begrip en medewerking,