Terugblik Eettafel 7 November

Eettafels in 2017:
Donderdag 9 februari
Maandag 15 mei
Donderdag 21 september
Woensdag 29 november

Terugblik Eettafel 7 November

Tijdens de laatste Eettafel van dit jaar kwamen weer veel mooie plannen en ideeën op tafel. Zo’n 45 bewoners schoven aan en deelden samen de maaltijd en plannen voor de buurt. Lyan Augustuszoon, Anneke Bronkhorst Liesbeth van der Hoogte en Anneke Pierrot hadden weer lekker gekookt en iedereen goed verzorgd. De basis voor de goede gesprekken die deze avond volgden. Aan het einde van de avond wisselde iedereen uit wat er aan de tafels besproken was.

 1. De Borneolaan

Jaap Verheijen en Wouter Linderbergh hebben initiatief genomen om de Borneolaan leuker en veiliger te maken. Om van de Borneolaan de mooiste toegang tot het OHG te maken. Er zijn allerlei ideeën verzameld die te maken hebben met onderhoud, groen, verkeersveiligheid en een prettige leefomgeving. Jaap en Wouter gaan hiermee verder aan de slag en hebben binnenkort een afspraak met stadsdeelbestuurder Ivar Manuel. Ook wordt dit onderwerp opgenomen in Gebiedsplan 2017. Wil je meer weten, meedenken en/of op de hoogte gehouden worden, neem dan contact op met : borneolaanamsterdam@gamil.com   En kom naar de Eettafel op 9 februari voor het vervolg.

 1. De BuurtBel

Bij de tafel van de BuurtBel zijn bewoners gaan brainstormen over de vraag hoe je andere bewoners kan bereiken. Hoe je via het vormen van netwerken elkaar makkelijker kan vinden. En over de vraag wat ons als bewoners met elkaar verbindt. Over eenzaamheid en saamhorigheid.

Genoemd werd om aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Bijvoorbeeld de BuurtLoop; vraag aan buren om mee te doen of mee te helpen. Of maak gebruik van de Energiecoach; veel ouderen hebben een hoge energierekening en weten niet hoe ze hierop kunnen besparen. Organiseer op verschillende plekken BuurtBabbelbanken. Lokale ondernemers signaleren veel en daar kun je gebruik van maken; zij kunnen ook de BuurtBel onder de aandacht brengen. De Buurtmaaltijd is een goed voorbeeld van saamhorigheid; stimuleer dat mensen hun buur meenemen.

 1. Museum-en-Zo

Het netwerk Museum-en-Zo heeft nu zo’n 18 leden en staat open voor alle bewoners van het OHG.. Er worden regelmatig excursies georganiseerd in Amsterdam en daarbuiten. Deelnemers van het netwerk nemen zelf initiatief voor een culturele activiteit Voor de komende maand staan de volgende activiteiten op het programma: avondwandeling langs verlichte objecten, bezoek expositie kerststallen, IDFA, concert.

Meer informatie is te verkrijgen in de Eester en op de BuurtBalie OHG,  Museum-en-Zo

Heb je belangstelling? Aanmelden en contact: Lina Hille. Of maak een afspraak met Marja Gooyer (gastvrouw) in de Eester voor meer informatie.  Mail: info@buurtcooperatieohg.nl

Ook bij de Eettafel van 9 februari zal Museum-en-Zo weer aanwezig zijn.

 1. Duurzaam OHG

Aad Verkleij is sinds oktober voor de Buurtcoöperatie actief als projectleider Duurzaam OHG. Aad gaat in kaart brengen wat er allemaal al gebeurd op dit gebied, wie actief zijn en hoe we elkaar kunnen versterken. Doel is het realiseren van een duurzaamheidsplatform. Tijdens de Eettafel zijn een aantal initiatieven benoemd:

 • Zon op Zeeburg, een coöperatie die zonnepanelen plaatst op het dak van de Key (Entrepotbrug). Er wordt gestart met 250 panelen; maximale capaciteit 1500 . Belangstelling? Neem dan contact op met: zonopzeeburg@gmail.com
 • GFT-scheiding. Voorbeeld en ter inspiratie de Wormenbak op de van Lohuizenlaan. De wormen zorgen dat het afval wordt verwerkt tot compost. Voor dit soort initiatieven is draagvlak bij de afdeling reiniging.
 • Schone Straten. Elke eerste zaterdag van de maand gaan bewoners op pad om een deel van het OHG vrij te maken van zwerfvuil. Verzamelen om 14 uur bij de Eester. Dit is een initiatief van Aad.
 • CO2-neutraal OHG. Hoe maken we het OHG zelfvoorzienend. Door o.a gebruik te maken van het dakoppervlak.

Meer info over Duurzaam OHG op de website van de Buurtcoöperatie. En kom naar de lezing van 21 november.

 1. Buurtloop OHG

Gerhard Sih, Han Agterberg, Dinand Brummelhuis en Kay de Vries zijn weer begonnen met de organisatie van de 3e BuurtLoop OHG. Deze loop staat gepland op de derde zondag in mei en dat is komend jaar 28 mei 2017.

De ambitie is groot. Deden het afgelopen jaar 150 kinderen en volwassenen mee, voor 2017 wordt gemikt op 200 deelnemers.

Er zijn veel mensen nodig om dit evenement mogelijk te maken:

 • Mensen voor het werven van sponsors
 • Versterking van het organisatiecomité
 • Vrijwilligers op de dag zelf
 • EHBO’s

Ook willen ze aan de loop weer een goed doel koppelen; bij voorkeur een initiatief uit stadsdeel Oost.

En de vraag of er belangstelling is voor een wandelroute, naast de 5km en 10kmloop.

Meer informatie volgt op de BuurtBalie OHG.  Wil je iets doen? Neem dan contact op met Kay de Vries, kaydev@hotmail.com

 1. Gebiedsplan 2017

Vanuit stadsdeel Oost wordt voor elk gebied een gebiedsplan gemaakt. Tijdens de Eettafel is gesproken over wat aandachtspunten zijn voor 2017. Deze worden meegenomen in het gebiedsplan. De volgend epunten zijn benoemd:

 • In EnterpotWest wordt een parkeerprobleem van scooters benoemd. De vraag of dit ook speelt in andere wijken in het OHG en wat je hieraan zou kunenn doen.
 • De brug van Zeeburgereiland naar Sporenburg of Borneo-eiland. Deze plannen leiden tot grote bezorgdheid van bewoners. Zorgen over verkeersveiligheid en sociale veiligheid.
 • Nieuwe woonwijk Cruquius en het zorgen voor Openbaar Vervoer. Bus 22 terug naar de wijk?
 • Meer aandacht voor Groen in kader van biodiversiteit en behoud van vlinders
 • Speelvoorzieningen op Sporenburg in relatie tot de bouw van de Steltloper
 • Aanpak Borneolaan
 • Onderhoud openbare Ruimte en m.n. Borneo-eiland
 • Zorg in de buurt: de BuurtBel
 • Aandacht voor Jongeren en hun plek in de buurt