Stook je nog op gas? Kom naar de avond over OHG Aardgasvrij!

Een groot deel van de woningen in het oostelijk havengebied heeft nog verwarming op gas. Veel bewoners zijn betrokken bij het klimaatvraagstuk en willen weten wat ze kunnen doen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Ze willen weten of ze al op korte termijn stappen kunnen zetten. Daarom organiseert Duurzaam OHG een eerste avond over OHG Aardgasvrij.

Met deze avond willen we een proces van inspiratie, oriëntatie, kennisverwerving en meningsvorming in gang zetten. We willen bewoners van het OHG kennis en middelen in handen geven om deel te nemen aan de besluitvorming. Experts vanuit verschillende hoek zullen hun visie geven op huur-, koop- en gemengde complexen. Het doel van deze eerste avond is iedere aanwezige bewoner kennis en inzicht bieden over de warmtetransitie. Wat gaat die inhouden, wat zijn de opties, wat is de visie van de gemeente, wanneer gaat wat gebeuren, welke kosten brengt het met zich mee, welke keuzes kunnen bewoners maken. Tijdens  de avond willen we toewerken naar een aantal principes die algemeen gedeeld worden. Aan het eind van de avond hopen we werkgroepen te kunnen vormen die zich in verschillende onderwerpen gaan verdiepen.

Wanneer: De avond OHG Aardgasvrij wordt gehouden op maandag 26 november, van 19.00 tot 22.00 uur.
QQQQQQ Inloop v.a. 19.00 uur, start programma om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.
Locatie    : de Eester, C. van Eesterenlaan 266, 1019 JR Amsterdam.

Wil je aan deze avond deelnemen? Meld je dan svp zo spoedig mogelijk aan via duurzaam@buurtcooperatieohg.nl