Project Selfie

In de Eester zijn jongeren van Improbattle aan het oefenen voor een voorstelling in samenwerking met Museum Perron Oost.

‘Selfie’ is een reeks van theatrale portretten van een aantal jongeren in en rondom Amsterdam Oost. Hoe verhouden deze jongeren zich tot hun omgeving en elkaar? Kan je je eigen beeld, je eigen “mens-zijn” scheppen? Is hun ‘Selfie’ de werkelijkheid en wie zit er achter dit zelfbeeld? Een theatrale route door de buurt.

In het weekend van 23 en 24 september (om 14 uur en 16 uur) zal deze theatrale route vanaf Museum Perron Oost verschillende keren uitgevoerd worden.