Oostelijk Havengebied over op duurzame energie

In januari 2017 is de energiegroep ‘OHG over op duurzaam’ van start gegaan.

De groep werktaan plannen om de energievoorziening voor alle gebruikers in het Oostelijk Havengebied volledig uitstootvrij te maken. Daarbij gaat het niet alleen om elektriciteit, maar ook om de warmtevoorziening. Het opwekken van warmte voor verwarming en warm water vraagt 3 tot 4 maal zoveel energie als voor de elektriciteit nodig is en veroorzaakt dus ook veel meer CO2-uitstoot. Dit is bij veel mensen niet bekend. De groep werkt aan beide kanten van het vraagstuk: energievoorziening uitstootvrij maken en bewoners informeren over CO2-uitstoot.

De gemeente en de Nuon werken ook aan verduurzaming van de energievoorziening. Dat is heel goed, maar wij willen hierin nog verder gaan. Onze groep wil dan ook een stevig geluid uit de buurt laten horen, met veel aandacht voor de visie en de belangen van de bewoners. Ook vinden we het belangrijk om veel buurtbewoners rondom dit thema met elkaar in contact te brengen.

Er zitten nu dertien meedenkers uit het OHG in deze groep, allen met een eigen deskundigheid op dit terrein. Na een eerste kennismaking hebben we deze week onze uitgangspunten benoemd. De volgende stap is het maken van een plan, waarbij ook veel aandacht voor de sociale kant van deze omslag zal zijn.

Er loopt al een onderzoek naar de mogelijkheid om de twee warmtenetten in de buurt te voorzien van duurzame, lokaal opgewekt warmte. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau. Stadsdeel Oost heeft Buurtcoöperatie OHG geld gegeven om in 2017 dit onderzoek uit te laten voeren.

Bewoners binnen het netwerk ‘Duurzaam OHG’  gaan met de resultaten van dit onderzoek de slag. Daarnaast willen zij  bestaande projecten, initiatieven en ideeën in OHG bundelen en versterken.

Wil je op de hoogte blijven van de stappen van deze groep? Of wil je ook meedenken? Heb je nieuws over een verwant buurtinitiatief? Mail dan naar info@buurtcoöperatieohg.nl o.v.v. Duurzaam OHG.