OHG 2025, jouw kans om je mening te geven over je buurt

De kalender van huiskamergesprekken

di 4 september 20.00 – 21.00 uur Huiskamergesprek in De Eester

di 11 september 20.00 – 21.00 uur Huiskamergesprek in De Eester

di 18 september 20.00 – 21.00 uur Huiskamergesprek in De Eester

di 25 september 20.00 – 21.00 uur Huiskamergesprek in De Eester

De gesprekken zijn gratis. Je kunt je opgeven via ohg2025@buurtcooperatieohg.nl , vermeld duidelijk voor welke datum je je opgeeft.

Wat de gemeente Amsterdam over onze wijk toont: Gebied in Beeld

15 september: koffie op het plein

Op zaterdag 15 september staat het project OHG 2025 samen met de gebiedsmakelaars van de gemeente op het plein bij AH. Met gratis koffie en thee.

De mensen van het project OHG 2025, een initiatief van de buurtcooperatie zullen je informeren over hoe jij kunt meepraten over de toekomst van onze buurt.

De gebiedsmakelaars willen graag jouw concrete idee voor 2019 opnemen in het Gebiedsplan 2019.

Dus doe je zaterdag boodschappen bij Brazilië? Kom even langs voor een kopje koffie en een praatje!

Wat is OHG 2025?

OHG 2025 is een project waar in we met zo veel mogelijk buurtbewoners een toekomstplan willen maken voor de buurt. We gaan op zoek naar de wensen en dromen van iedereen die woont en werkt in het Oostelijk Havengebied. Hoe willen we in 2025 wonen en leven in onze buurt? Hoe zou het leven, de buurt, de bevolkings-samenstelling, het voorzieningenniveau en de milieukwaliteit er in 2025 uit moeten zien?

Je kunt je input geven via een enquête of tijdens een huiskamergesprek.

Alle input verzamelen we en gaan we analyseren. Vervolgens komen er, op thema, verdiepende bijeenkomsten. Op het Eesterfestival 2019 willen we het plan presenteren.

Het project is bedacht door de Buurtcooperatie OHG en wordt geleid door Marijke Krabbenbos.

Op 12 maart 2018 is het denkproces gestart met een kick-off.
Lees hier de opzet van het proces: voorstel-toekomstplan-OHG.

Wat gaan we precies doen?

In het kort: we gaan eerst input ophalen uit de buurt, dan analyseren en dan vervolgbijeenkomsten organiseren. In juli 2019 willen we de ideeën en wensen presenteren op het Eesterfestival.

Doe ook mee en geef je mening over de buurt

Van juli tot november 2018 willen met een korte online enquête en met ca. 40 huiskamergesprekken input ophalen bij bewoners en ondernemers in de buurt. In huiskamergesprekken wordt met een groepje bewoners open over de buurt gesproken, alles kan aan bod komen. De huiskamergesprekken zijn onder leiding van een gespreksleider.

Nadat we alle input van de enquete en de huiskamergesprekken geanalyseerd hebben, komen er thematische vervolgbijeenkomsten.

Geef je op!

Je kunt op 4 manieren meedoen aan OHG 2025:

Vul de korte, online buurtenquête in en geef je op als deelnemers, organisator of gespreksleider aan de huiskamergesprekken.  Klik op de knop om je om te geven.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen