OHG 2025: aan de slag met het toekomstplan voor onze buurt!

Op maandagavond 14 januari hebben wij de volgende stap gezet in het maken van een toekomstplan voor onze buurt: OHG2025. Ruim 50 buurtgenoten kwamen vol goede zin bij elkaar in de Eester. Projectleider Marijke Krabbenbos presenteerde de resultaten van de eerdere enquête en de huiskamergesprekken. Hieruit kwamen 6 thema’s naar voren waarover in werkgroepen verder wordt nagedacht:

  1. duurzame wijk
  2. oud worden in de wijk
  3. vrije tijd in de wijk
  4. openbare ruimte en identiteit
  5. wonen en samenleven
  6. verkeer en vervoer.

Tijdens die avond kon iedereen in 3 rondes de eerste gedachten laten gaan over de thema’s. Een zeer vruchtbare avond!

Was je er niet bij maar wil je wel graag meedenken? Graag!
Ga naar buurtcooperatieohg.nl/ohg2025 of loop binnen bij de Eester.

Op 13 april, tijdens de Buurttop in Pakhuis de Zwijger, worden de resultaten gepresenteerd. Wij zijn erg benieuwd naar alle mooie plannen!