Nieuws over De BuurtBel

De wijktafel OHG is een 6-wekelijks overleg tussen formele- en informele zorg- en welzijnsorganisaties die actief zijn binnen het Oostelijk Havengebied. De BuurtBel is hier ook altijd bij aanwezig. En tijdens de laatste wijktafel stond De BuurtBel centraal.

We hebben gekeken naar wat De BuurtBel kan betekenen in specifieke situaties en binnen de wijk in het algemeen. Naar voren kwam dat professionele instanties de meerwaarde inzien van het stimuleren van informele hulp, van buren die iets voor elkaar betekenen. Daarnaast werden er situaties besproken waarbij De BuurtBel al  betrokken is, en hier kwamen veel positieve reacties op. Zo gaf iemand van de Buurtsoos aan dat zij erg graag mensen met een vraag naar De BuurtBel doorverwijzen, omdat zij weten dat dit snel wordt opgepakt en omdat het laagdrempelig is. Ook vertelde de Buurtsoos een mooi verhaal over een mevrouw voor wie het in haar eentje een grote drempel was om naar buiten te gaan, maar dat zij nu regelmatig samen met een buurtbewoner, die via De BuurtBel aan haar gekoppeld is, een bezoekje komt brengen aan de soos en zij hierdoor helemaal opbloeit. Ander voorbeeld is een buurtbewoner die binnenkort geopereerd moet worden. Zij kwam naar De BuurtBel met de vraag welke hulp en ondersteuning er mogelijk is als ze uit het ziekenhuis komt. Samen met een wijkverpleegkundige zijn de mogelijkheden besproken, zodat mevrouw goed voorbereid is. Ook is er een nauwe samenwerking met Civic en daardoor kan er snel met elkaar geschakeld worden. De BuurtBel werkt dus, iets waar we trots op zijn!