Inspiratiegroep BuurtBel

De BuurtBel is een initiatief voor en door de buurt. We vinden het daarom ook belangrijk dat onze activiteiten en projecten aansluiten op de behoeftes die in het Oostelijk Havengebied leven. Hierdoor zijn we altijd op zoek naar vragen en ideeën van buurtbewoners die we graag actief betrekken bij het verder ontwikkelen van de BuurtBel.

Een voorbeeld hiervan is de inspiratiegroep die rondom de BuurtBel is ontstaan. Deze inspiratiegroep bestaat uit de BuurtBelcoördinatoren en verschillende buurtbewoners. Samen zijn we bezig met hoe de BuurtBel erover 5 jaar uitziet, wat daarvoor nodig is en hoe we dit concreet gaan aanpakken. Dit doen we aan de hand van het CLCP model, wat staat voor Community Life Competence Process. We kijken hierbij onder andere naar onze eigen talenten, de kracht van de buurt en andere initiatieven die ons inspireren.

Afgelopen dinsdagavond (16 mei) zijn we voor de derde keer bij elkaar gekomen en na nog twee á drie sessies hopen we een concreet plan te hebben. De inhoud hiervan willen we ook weer terug geven aan de buurt. Op verschillende manieren zullen we hierover met bewoners in gesprek gaan. In ieder geval tijdens de volgende Eettafel op, 21 september, zullen we hier meer over vertellen.

Heb je ideeën over de toekomst van de BuurtBel? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. Dit kan door een mailtje te sturen naar debuurtbel@buurtcooperatieohg.nl. Daarnaast zijn Brenda en Luca maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 te bereiken op 020 – 772 38 14 Of kom langs in de Eester