Gezocht: ideeën van bewoners over duurzaamheid

Heb je een idee om bijvoorbeeld energieverbruik te verlagen, afvalgebruik te verminderen, hergebruik van kleding en goederen te stimuleren?

Waar gaat het om?
Buurtcoöperatie OHG heeft met Stadsdeel Oost afgesproken om duurzame bewonersinitiatieven te stimuleren. Hiervoor hebben we subsidie beschikbaar. Het gaat om onkosten voor het op gang brengen van zo’n initiatief gemaakt. Loonkosten komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Ook initiatieven op basisscholen kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Waar moet het aan voldoen?
Belangrijk is: het initiatief moet gedragen worden door meerdere bewoners; het moet binnen het OHG gerealiseerd worden; en het moet de betrokkenheid bij duurzaamheid bij andere bewoners vergroten. We beoordelen dit per aanvraag.

Hoe werkt het?
Heb je een idee? En wil je weten of je voor een vergoeding in aanmerking komt? Stuur een mail naar info@buurtcooperatieohg.nl gericht aan Aad Verkleij, coördinator duurzaamheid van de Buurtcoöperatie. Hij kan snel beoordelen of jouw initiatief in aanmerking komt en wat je moet doen om het geld te krijgen. Het wordt getoetst door twee leden van de duurzaamheidsgroep van de Buurtcoöperatie OHG.