Energietransitie – vervolg

Uitgangspunten

De Energiecommissie OHG wil nu al onderzoeken welke mogelijkheden we in het OHG hebben. En daarbij hebben we uitgangspunten opgesteld omdat we bijvoorbeeld niet willen dat wij als bewoners voor heel hoge kosten komen te staan of dat we hier een warmtevoorziening krijgen die steeds storingen vertoont.

Uitgangspunten voor de nieuwe energievoorziening moeten volgens ons dan ook zijn:

  • Duurzaam
  • Betaalbaar
  • Betrouwbaar
  • Comfortabel
  • Financierbaar

Hoe kunnen we dat bereiken? Er zijn al veel duurzame alternatieven voor aardgas, houtstook, olie en kolen ontwikkeld en in gebruik.

Bijvoorbeeld:

  • Zonne-energie: Het OHG heeft nog een enorme potentie, maar zonne-energie zal niet voldoende opleveren voor de totále energievoorziening in onze wijk.
  • Aquathermie: Warmte uit afvalwaterwater van industrie of huishoudens of warm oppervlaktewater uit onze havens kan gebruikt wordende voor het verwarmen van huizen. Dit wordt in Amsterdam op diverse plaatsen toegepast en zou voor het OHG een optie kunnen zijn.

In een webinar van Pakhuis De Zwijger komen de ins en outs van aquathermie  aan de orde.
Bekijk hier een video over aquathermie.

  • Geothermie: Aardwarmte uit de bodem wordt toegepast in gebieden waar men van diepe warmtelagen gebruik kan maken. Op 4 km diepte kan men water van 70-100 graden celsius oppompen. Ook in Amsterdam/Noord Holland wordt naar aardwarmte gezocht. Een instructief filmpje is: Geothermie deel 1 Hoe werkt geothermie – YouTube