Energietransitie

Bron: Transitievisie Warmte Amsterdam (overmorgen.nl)

Amsterdam heeft als ambitie in 2040 energieneutraal te zijn, dwz dat er dan geen uitstoot van CO2 meer zal zijn in de stad. Het plan is beschreven in wat kortweg genoemd wordt: De Warmtevisie. We verwarmen ons huis dan bijvoorbeeld met de warmte van afvalwater. Of met zomerhitte. In het Oostelijk Havengebied start de energietransitie – de overgang naar andere energievoorziening –  vanaf 2030. De warmte zal dan waarschijnlijk via een warmtenet, een buizenstelsel met warm/heet water en warmtepompen de huizen bereiken. De vraag waar de Energiecommissie zich mee bezighoudt is hoe die warmte wordt opgewekt en wordt getransporteerd..

De warmtevisie van de gemeente Amsterdam én wat de energietransitie betekent voor het OHG kun je hier lezen:
https://www.wooninfo.nl/nieuws/2020/10/transitievisie-warmte-vastgesteld/

Lees verder …..