….. vervolg Energietransitie.

Er zijn alternatieven:
Zonne-energie. Het OHG heeft nog een enorme potentie, maar zonne-energie alleen zal niet voldoende opleveren voor de totale energievoorziening.
Aquathermie (warmte uit oppervlakte- riool- en drinkwater). Voor Amsterdam een kansrijke optie.
Geothermie (warmte uit de diepe bodem). Vooral bij nieuwbouw toegepast.
Biogas, ook in Amsterdam wordt dat onderzocht.

De energietransitie is niet alleen een technische operatie. De infrastructuur van de stad gaat op de schop en betrokken partijen zoals de energieleveranciers, waternet, woningcorporaties, bewoners zullen op andere manieren moeten gaan samenwerken.

De nieuwe buurt Cruquius wordt aangesloten op zowel aquathermie als zonne-energie.