Duurzaam OHG – Volop kansen voor energietransitie in het OHG

Succesvolle avond over duurzame energie in De Eester.

Er leeft onder bewoners van het Oostelijk Havengebied een warme belangstelling om hun energiegebruik te verduurzamen. Een groot aantal Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) zijn er druk mee in de weer. Het aantal zonnepanelen groeit met de dag. Dat bleek tijdens een door de Buurtcoöperatie OHG georganiseerde avond op maandag 18 maart in buurtcentrum De Eester. Zo’n vijftig bewoners deelden deze avond hun kennis, wisselden ervaringen uit en kwamen tot nieuwe plannen.

De avond werd geopend door portefeuillehouder duurzaamheid van stadsdeel Oost, Rick Vermin. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen bewoners, buurtorganisaties, politiek en energiebedrijven. “We staan met ons allen voor een grote ambitie en hebben elkaar nodig om die waar te maken.”

Een aantal buurtbewoners kwam aan het woord over hun projecten. Gijs Gons van VVE De Armada vertelde over de verschillende pogingen om in zijn VVE het besluit te nemen om zonnepanelen op het gezamenlijk dak te leggen. Het lukte pas na drie pogingen, maar nu de kogel door de kerk is komen er meer. Leon Pacquay vertelde over de inspanningen om de Pakhuizen Woensdag en Donderdag met een kopgroep van bewoners te verduurzamen en Frans Salman van Zon op Zeeburg haalde zelfs Trump er bij om te laten zien dat het mogelijk is om met heel veel bewoners zonnepanelen aan te schaffen. Steekwoorden bij al deze activiteiten zijn: draagvlak, onderbouwing, kleinschalig beginnen, voorlichting. Uit alle verhalen bleek dat geduld en doorzettingsvermogen cruciaal zijn. Mensen die het voortouw nemen en anderen mee weten te krijgen.

Rik Altena van onderzoeksbureau DWA schetste een aantal mogelijkheden voor complexen of individuele woningen in de wijk om een innovatieve warmtevoorziening aan te leggen. Vooral de aanwezigheid van de grote havenbekkens waarbij gebruik gemaakt kan worden van de warmte in het oppervlaktewater, biedt grote kansen.

Aan vijf gesprekstafels zijn deze avond plannen gemaakt om de overgang naar een fossielvrij OHG te versnellen. Bijvoorbeeld om op verschillende plekken in de wijk informatieve bijeenkomsten te houden, om daarmee meer bewoners te betrekken. De ‘Wintermanspanden’ aan de KNSM-laan hebben afgesproken samen te gaan optrekken. ZonopZeeburg gaat voorlichting geven aan VVE’s en meewerken om geschikt dakoppervlak te zoeken. Ook is er samenwerking afgesproken met Natuurlijk IJburg over de relatie met de Nuon.

Rick Vermin sloot de avond af met de belofte om bij een gunstige uitslag van de raadsverkiezingen de samenwerking met het stadsdeel op dezelfde voet voort te zetten. Waarbij het vraagstuk: ‘hoe houden we het betaalbaar’ een van de belangrijke opgaven is.

Buurtbewoners kunnen elkaar op de hoogte kunnen houden van hun plannen en vorderingen via de BuurtBalie (als je je geregistreerd hebt).

Meer informatie bij: Aad Verkleij, duurzaam@buurtcooperatieohg.nl