Terugblik Eettafel 24 Juni

Bij de Eettafel van 24 juni waren zo’n 55 mensen aanwezig om met elkaar te praten en plannen te maken. Het thema van deze bijeenkomst was de BuurtBalie OHG: http://www.buurtbalie.nl/oostelijkhavengebied. Annemarie van der Veen vertelde over het opzetten van dit digitale platform in het OHG. Het platform voor activiteiten, initiatieven en organisaties.

Eric Parmanand had een heerlijke Saotosoep gemaakt en Anneke Bronkhorst het toetje. Alejandro had zijn befaamde zelfgemaakte guacamole weer meegenomen; de hit van de Eettafel.

Na de presentatie van Annemarie over de BuurtBalie zijn we met elkaar aan tafel gegaan rondom de volgende onderwerpen:

– BuurtBalie OHG
Aan deze tafel gingen bewoners verder met elkaar in gesprek over de BuurtBalie en wat dit kan betekenen voor de buurt. Belangrijke conclusie was dat er veel meer gebeurd in de buurt dan iedereen denkt. Door dit met elkaar uit te wisselen ontstaat een breed palet van allerlei activiteiten. Door al deze informatie te verzamelen en op de BuurtBalie OHG te plaatsen, kun je de kennis delen en mensen en activiteiten/organisaties met elkaar verbinden. Daarom aan iedereen de uitnodiging om zich aan te melden bij de BuurtBalie OHG en iedereen te simuleren om activiteiten aan te melden via http://www.buurtbalie.nl/oostelijkhavengebied . Heb je hulp hierbij nodig, dan kun je contact opnemen met de webbeheerder, info@buurtbalie-ohg.nl
Ook zal vanaf oktober in de Buurtruimte een fysieke BuurtBalie zijn, waar iedereen informatie kan krijgen over wat er te doen is in de buurt en worden “wandelende buurtbalies”getraind die buurtbewoners kunnen informeren over wat er te doen is in
het OHG en helpen met het zoeken op de website.

Activiteiten die o.a. genoemd werden: Yoga van Ellie Loeve, judoschool, leeskast, Boerenmarkt, kerstkoor, quizavond Café de Zuid, Blije Buren, kanovereniging, tweedehandswinkel en kapper bij wijkservicepunt Sporenburg, tennisbaan Rietlandpark.

We zien jullie graag terug op de BuurtBalie OHG.

Meer informatie: Meta de Vries, buurtcooperatieohg@gmail.com

– Kunst en Cultuur – Burendag 26 september
Deze tafel stond dit keer in het teken van Burendag 26 september en het idee om een muziekoptreden in de Entrepothaven te organiseren. Petrie Akkerman wil voor deze gelegenheid een koor oprichten rondom het levenslied. Een koor van zo’n 16 mensen, 6 repetities, onder begeleiding van een accordeonist en zingend op een boot.
Er hebben zich ruim 20 mensen aangemeld, de accordeonist is gevonden en de repetities staan gepland.

We zijn nog op zoek naar een boot (bij voorkeur platbodem) waar zo’n 20 mensen op kunnen. Heeft iemand een boot of ken je iemand met een boot? Neem dan contact op met Petrie Akkerman.

Activiteiten die de komende tijd op stapel staan:
11, 12 en 13 september Festival Perron Oost , voor dit festival is Anet Wilgenhof nog op zoek naar vrijwilligers. Wil je meehelpen? Neem dan contact op met Anet Wilgenhof, anetwilgenhof@gmail.com
13 september Huiskamerjazzfestival
26 september Burendag Entrepot West met klein muziekfestival op het water

Meer informatie: Petrie Akkerman en Els van der Pluijm

– Buurtruimte
Er zijn concrete plannen voor een ontmoetingsruimte aan de van Eesterenlaan (de Key). De bedoeling is dat het een herkenbare plek in de buurt wordt waar bewoners kunnen langs komen voor een kopje koffie en informatie. Een plek waar je terecht kan voor burenhulp en BuurtBalie OHG. Een plek voor ontmoeting en activiteiten, o.a. koken en yoga. Het organiseren van activiteiten willen we stimuleren en faciliteren; hiervoor ontwikkelen we een draaiboek om bewoners met ideeën verder te helpen. Het leuke is als activiteiten plaats vinden op verschillende plekken in de buurt (Om de buurt).
De realisatie van die ontmoetingsruimte komt steeds dichterbij. Tijdens deze Eettafel is gepraat over ideeën voor gebruik van de ruimte, tips over het beheer en een verdienmodel. Een belangrijke tip was om te komen met een duidelijke programmering rondom bijvoorbeeld thema’s (kinderen, ontspanning e.d.) en dagdelen. De mogelijkheid om een kopje koffie te drinken wordt door iedereen belangrijk gevonden. De werkgroep Ruimte gaat met al deze ideeën verder aan de slag.

Ook is iedereen nieuwsgierig naar de manier waarop we alles gaan financieren. Dit gaan we uitgebreid bespreken tijdens de eerste ledenvergadering van de Buurtcoöperatie OHG op 12 oktober (businessavond). Wil je hierover meepraten, meld je dan aan als lid van de Buurtcoöperatie. Aanmelden kan via de website: www.buurtcooperatieohg.nl/lid-worden/

Meer informatie: Stephan Jackmuth

– BuurtBel
Om burenhulp te organiseren is een eigen en zichtbare plek belangrijk. Mensen moeten kunnen binnenlopen en face to face contact hebben. De groep burenhulp is blij dat de buurtruimte er nu echt gaat komen.
Tijdens deze Eettafel heeft de groep burenhulp haar idee van de BuurtBel gepresenteerd. Een manier om vraag en antwoord bij elkaar te brengen. Buren helpen elkaar. De BuurtBel zoekt buren die hulp vragen en buren die dit willen bieden.

Meer informatie: Marlies Uitdewilligen en Nikita van Weenen

– Nieuwe ideeën
Aan deze tafel kwamen allerlei ideeën naar voren die belangrijk zijn voor de buurt. Op stip staat de ontmoetingsruimte. Leuk dat we die ruimte echt met elkaar gaan realiseren.  Ideeën die zijn genoemd:  huiswerkclub, leesclub, maatjes voor culturele activiteiten, wandelclub (bv natuur of architectuurwandeling), computerhulp en repair, sportdag, kookclub, thuisbioscoop.

De Buurtruimte biedt de mogelijkheid aan bewoners om activiteiten concreet uit te voeren. Tijdens de Eettafels kunnen ideeën bijvoorbeeld uitgewerkt worden.

– Zonnepanelen
Op 24 juni is het startschot gegeven voor Zon op Zeeburg. Een coöperatie van bewoners die zelf energie gaan exploiteren. Een initiatief van bewoners, woonstichting de Key, huurdersvereniging Arcade en Zon op Nederland. Het is het eerste project waar huurders zelf zonne-energie gaan exploiteren.
Er worden om te beginnen worden 150 zonnepanelen geplaatst op de Entrepotbrug en dit kan uitgroeien tot 250 panelen. Huurders van de Key in het OHG hebben als eerste de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

Meer informatie: Herman%20Bouwmeester