Duurzaam Oostelijk Havengebied

Wij vragen ons niet meer af of we iets kunnen doen, maar wat we kunnen doen!

  • De uitdaging.

De grootste maatschappelijke uitdaging waar Nederland de komende decennia voor staat is het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Ook de bewoners van het Oostelijk Havengebied zijn zich daarvan bewust. Hoe kunnen wij als bewoners gezamenlijk stappen zetten om deze ambitie waar te maken?

Uit de BuurtTop OHG 2025 blijkt dat wij, bewoners van het Oostelijk Havengebied, graag een duurzame buurt willen. Als bewoners zijn wij al behoorlijk actief: we plaatsen zonnepanelen, rijden in elektrische auto’s, delen auto’s, rapen zwerfvuil op en recyclen onze spullen zoveel mogelijk.

Wij vragen ons niet meer af of we iets kunnen doen, maar wat we kunnen doen!

  • Overgang naar duurzame energie: de Energiecommissie OHG

Sinds de zomer 2019 functioneert de Energiecommissie OHG, een platform van actieve bewoners die de wijk een stem wil geven in de energietransitie. In het OHG moeten 4000 woningen van het aardgas af en kan nog meer dan 90 procent van de dakcapaciteit voor zonne-energie gebruikt worden. Hier liggen kansen om in de verduurzaming grote stappen te maken. Dat is wat wij als Energiecommissie OHG wil bereiken. Wij gaan op zoek naar het beste, meest duurzame alternatief voor het aardgas, waarbij warmte uit de haven (aquathermie) een zeer kansrijke mogelijkheid is. We willen de toepasbaarheid daarvan in 2021 in kaart brengen met behulp van een haalbaarheidsstudie. Najaar 2020 verkennen we of voor zo’n onderzoek voldoende belangstelling is. Tegelijkertijd stimuleren we de toepassing van zonne-energie op zoveel mogelijk daken in het Oostelijke Havengebied. Onze droom is 20.000 zonnepanelen in 2025.

Meer informatie? Mail naar energie@buurtcooperatieohg.nl
Kijk voor aanvullende informatie op www.amsterdamnrglab.org

Lees de Duurzaam-OHG-krant, september/oktober 2020

Lees meer over de Energiecommissie OHG

  • OHG-duurzaam-Community.

De Energiecommissie legt graag direct contact met bewoners. Grote bijeenkomsten zijn momenteel niet mogelijk. Daarom starten we een (digitale) OHG-duurzaam-Community voor alle bewoners die geïnteresseerd zijn in de verduurzaming van de wijk. Bij aanmelding ontvang je een korte vragenlijst over de duurzame onderwerpen waarover je geïnformeerd wilt worden. Die informatie bieden we dan aan via nieuwsbrieven, een website, webinars en afspraken met kleine groepen. Zo willen we kennis delen, initiatieven verbinden en (digitaal) maatwerk leveren aan bewoners van het Oostelijk Havengebied.

Doe mee aan de OHG-duurzaam-Community! Mail naar energie@buurtcooperatieohg.nl

  • Groen

De wens tot vergroening van het Oostelijk Havengebied is zo oud als het woongebied zelf. Meer en adequaat groen bevordert de biodiversiteit en helpt de uitstoot van CO2 en fijnstof af te vangen. Als vervolg op de BuurtTop 2019 heeft een aantal actieve bewoners een werkgroep gevormd om de vergroening van het Oostelijk Havengebied meer structureel aan te pakken. Ze noemen zich de vergroeners. Ze hebben zich tot doel gesteld groeninitiatieven bekendheid te geven en met elkaar te verbinden. Omdat de vergroeners de weg weten binnen de gemeente, kunnen ze adviseren hoe bewoners het kunnen aanpakken.

Kortom, heb je al een plek op het oog, aarzel niet en neem contact op met de vergroeners! Mail naar groen@buurtcooperatieohg.nl

  • Buurtmarktplaats

Op de Buurtbalie OHG , het digitale prikboord voor onze wijk, is ook een Buurtmarktplaats actief.  Goeie spullen die je van de hand wilt doen, kun je hierop aanbieden. Je kan er ook opzetten dat je juist iets zoekt. Zo houden we toch de kringloop in stand.
Onze droom: in 2025 wonen we in een wijk waar je spullen kunt delen, hergebruiken en laten repareren. Denk naast het huidige aanbod aan een Spelotheek, Sportotheek en een kringloopwinkel dan wel een ‘circulair ambachtscentrum’ ( een centrum waar we afval scheiden, spullen repareren, recyclen, upcyclen en weer verkopen).

  • Andere duurzaamheids initiatieven van Duurzaam OHG

Duurzaam OHG inventariseert, stimuleert, initieert, ondersteunt en faciliteert duurzame initiatieven in de wijk. Hoofdthema’s zijn energietransitie en circulaire economie. Hier zijn wij inmiddels al vier jaar mee bezig. Dat heeft geleid tot concrete plannen, zoals:

–  Een maandelijkse Schonestratendag,
–  Een Weggeefkraam, Reparatietafel en NaaiCafé,
–  Wormenhotels,
–  GF-inzameling

Kortom een groeiend netwerk rondom duurzaamheid. Dit willen we in komende jaren continueren en versterken.

Wij maken het verschil! Doe je ook mee?

Andere (en meest actuele) duurzame activiteiten in het Oostelijk Havengebied zijn te vinden op op de BuurtBalie/Duurzaamheid.

  • Rol Buurtcoöperatie De Eester

Buurtcoöperatie De Eester is een vereniging van actieve buurtbewoners. Ze stimuleert en ondersteunt initiatieven vanuit de buurt en faciliteert activiteiten voor en door buurtbewoners en biedt hiervoor haar communicatie netwerk aan. Door middel van verschillende initiatieven – bijvoorbeeld de BuurtBel, weggeefkraam, buurtmaaltijden, eten met een idee, activiteiten voor ouderen en kinderen, toekomstagenda 2025 en verhuur van onze ruimtes – brengen wij mensen met elkaar in contact en vergroten daardoor de samenhang in de buurt, zodat het hier voor iedereen nog prettiger wonen, werken en leven is.

Uitgelicht