Duurzaam Oostelijk Havengebied

Wij vragen ons niet meer af of we iets kunnen doen, maar wat we kunnen doen!


  • De uitdaging.

De grootste maatschappelijke uitdaging waar Nederland de komende decennia voor staat is het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Ook de bewoners van het Oostelijk Havengebied zijn zich daarvan bewust. Hoe kunnen wij als bewoners gezamenlijk stappen zetten om deze ambitie waar te maken?

Uit de BuurtTop OHG 2025 blijkt dat wij, bewoners van het Oostelijk Havengebied, graag een duurzame buurt willen. Als bewoners zijn wij al behoorlijk actief: we plaatsen zonnepanelen, rijden in elektrische auto’s, delen auto’s, rapen zwerfvuil op en recyclen onze spullen zoveel mogelijk.

Wij vragen ons niet meer af of we iets kunnen doen, maar wat we kunnen doen!

E-mail adres
Energiecommissie OHG:
energie@buurtcooperatieohg.nl.

Sinds de zomer 2019 zet de Energiecommissie OHG, een platform van actieve bewoners, zich in voor in de energietransitie in onze buurt. In het Oostelijk Havengebied moeten 4.000 woningen van het aardgas af. Ook kan meer dan 90 procent van de dakcapaciteit voor zonne-energie gebruikt worden. Hier liggen kansen om in de verduurzaming grote stappen te maken. Dat is wat de Energiecommissie OHG wil bereiken.


Wij gaan op zoek naar het beste én meest duurzame alternatief voor aardgas. Warmte uit de haven (aquathermie) zien wij als zeer kansrijk. De toepasbaarheid daarvan willen we in 2021 in kaart brengen via een haalbaarheidsstudie. Tegelijkertijd stimuleren we de toepassing van zonne-energie op zoveel mogelijk daken in het Oostelijke Havengebied.

Lees meer over de Energiecommissie OHG  >> 

E-mail adres Vergroeners:
groen@buurtcooperatieohg.nl

  • Vergroeners

De wens tot vergroening van het Oostelijk Havengebied is zo oud als het woongebied zelf. Keer op keer blijkt uit onderzoek dat bewoners het gebied te versteend vinden. De klimaatcrisis heeft de noodzaak om te vergroenen alleen nog maar versterkt. Meer en adequaat groen bevordert de biodiversiteit en helpt de uitstoot van CO2 en fijnstof af te vangen.

Lees meer over de Vergroeners  >>

E-mail adres Buurtmarktplaats:
duurzaam@buurtcooperatieohg.nl

  • Buurtmarktplaats

Op de Buurtbalie OHG , het digitale prikboord voor onze wijk, is ook een Buurtmarktplaats actief.  Goeie spullen die je van de hand wilt doen, kun je hierop aanbieden. Je kan er ook opzetten dat je juist iets zoekt. Zo houden we toch de kringloop in stand.Denk naast het huidige aanbod aan een Spelotheek, Sportotheek en een kringloopwinkel dan wel een ‘circulair ambachtscentrum’ ( een centrum waar we afval scheiden, spullen repareren, recyclen, upcyclen en weer verkopen).

Naar de Buurtmarktplaats  >>

E-mail adres Duurzaam OHG:
duurzaam@buurtcooperatieohg.nl

  • Andere duurzaamheids initiatieven van Duurzaam OHG

Duurzaam OHG inventariseert, stimuleert, initieert, ondersteunt en faciliteert duurzame initiatieven in de wijk. Hoofdthema’s zijn energietransitie en circulaire economie. Hier zijn wij inmiddels al vier jaar mee bezig. Dat heeft geleid tot concrete plannen, zoals:

–  Een maandelijkse Schonestratendag,
–  Een Weggeefkraam, Reparatietafel en NaaiCafé,
–  Wormenhotels,
–  GF-inzameling

Kortom een groeiend netwerk rondom duurzaamheid. Dit willen we in komende jaren continueren en versterken.

Wij maken het verschil! Doe je ook mee?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het OHG?
Schrijf je dan in voor de ‘Nieuwsbrief Duurzaam OHG’ door een mail te sturen naar  duurzaam@buurtcooperatieohg.nl

Andere (en meest actuele) duurzame activiteiten en initiatieven in het Oostelijk Havengebied vind je op de BuurtBalie/Duurzaamheid.

  • Rol Buurtcoöperatie De Eester

Buurtcoöperatie De Eester is een vereniging van actieve buurtbewoners. Ze stimuleert en ondersteunt initiatieven vanuit de buurt en faciliteert activiteiten voor en door buurtbewoners en biedt hiervoor haar communicatie netwerk aan. Door middel van verschillende initiatieven – bijvoorbeeld de BuurtBel, de Weggeefkraam, buurtmaaltijden (Samen Eten), Eten met een Idee, activiteiten voor ouderen en kinderen (EesterImps), de ToekomstAgenda OHG 2025 en verhuur van onze ruimtes – brengen wij mensen met elkaar in contact en vergroten daardoor de samenhang in de buurt, zodat het hier voor iedereen nog prettiger wonen, werken en leven is.

Duurzaam Nieuws