Duurzaam OHG

Energieprojecten Oostelijk Havengebied : wat is er al en wat is nog meer mogelijk?

Op maandag 19 maart a.s. is er een informatieavond waarop een aantal initiatieven zich presenteren. Enerzijds om elkaar te informeren, anderzijds om anderen te inspireren en op ideeën te brengen. Ook is er aandacht voor nog onbenutte kansen in de buurt. Doel van de avond is om buurtinitiatieven te versterken en uit te breiden. Heb je vragen of wil je je aanmelden; mail dan naar duurzaam@buurtcooperatieohg.nl

Filmpjes OHG CO2-neutraal

Om een beeld te geven van bewoners die nu al actief zijn op het gebied van duurzame energie in het OHG, heeft onze buurtfilmer Ron Langdon een aantal korte filmpjes gemaakt.

Huur de Zon, een project voor huurders van Eigen Haard op Sporenburg

Laadpalen voor Hoop Liefde en Fortuin
w

Borneo Prosumers, zelf opwekken en slim herverdelen van elektriciteit op Borneo

Zon op Zeeburg pakt door, met Frans Salman
O