De Eester zoekt bestuursleden!

Buurtcoöperatie De Eester is een vereniging van actieve buurtbewoners. Of het nu over het klimaat gaat, burenhulp, groen, jongeren, zonne-energie, cultuur of ouderen, steeds meer bewoners van het Oostelijk Havengebied zetten zich in voor een veilige, sociale en duurzame buurt. Buurtcoöperatie de Eester vormt voor veel van deze activiteiten het organiserende platform, dat de voorwaarden om met elkaar in actie te komen, zo optimaal mogelijk probeert te maken.

Daar hoort ook een betrokken bestuur bij en we zoeken nieuwe leden.

Interesse?
Neem contact met ons op via info@buurtcooperatieohg.nl