DE BUURTBEL

Heb je een vraag of wil je iets doen?
Trek aan de BuurtBel!

buurtbel

Bij de BuurtBel koppelen we buren uit het Oostelijk Havengebeid aan elkaar voor burenhulp. Zo zorgen we voor meer verbinding en saamhorigheid in de buurt. 
En dat is precies onze missie.
Dus: heb je een vraag of wil je iets doen voor een buurtgenoot? Je bent van harte welkom bij de BuurtBel!

Heb je hulp nodig?
Zoek je iemand die je helpt met boodschappen doen? Of heb je een maatje nodig die met je naar het ziekenhuis gaat? Wij zoeken een buurtgenoot die jou kan helpen.

Ook als je professionele zorg nodig hebt, helpen we je met alle liefde op weg. Heb je behoefte aan thuiszorg, verpleging aan huis of steun van een maatschappelijk werker? We onderhouden korte lijnen met zorg- en welzijnsorganisaties en maken jouw stap graag kleiner.

Kortom: we vormen graag één aanspreekpunt voor al je hulpvragen!

Wil je helpen?
Draag jij je buurtgenoten een warm hart toe? Wil je iets doen voor iemand die een extra handje kan gebruiken? Denk bijvoorbeeld aan hulp bij de administratie, computerhulp of het ophangen van een lamp. Je bent welkom met precies jouw kunde.

Meld je aan!
Wij leren je graag kennen! Als je hulp nodig hebt of als je wilt helpen. Bel 020-772 38 14 of mail naar debuurtbel@buurtcooperatieohg.nl

Je kunt ook langskomen bij de Eester (C. van Eesterenlaan 266) voor meer informatie en een kopje koffie of thee. Petra en/of Lennie zijn elke werkdag aanwezig tussen 9:00 en 17:00 uur.

Brochure downloaden.

Lees over onze Telefooncirkel

Lees over de Nederlandse taalhulp

Aanmelden BuurtBel

Ik wil iets voor mijn buren doen

Ik zoek (buren)hulp

We gaan zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We geven ze niet aan derden en zelf gebruiken we ze alleen waar ze voor bedoeld zijn.

Zo werkt het met klussen

  Heb je een klusje en krijg je het zelf niet gedaan? Je kunt dan aankloppen bij de BuurtBel. Wij gaan op zoek naar een handige buurman of buurvrouw die jou kan helpen. Hieronder lees je hoe het werkt:
 • Iedereen uit het Oostelijk Havengebied is welkom met zijn of haar klusvragen.
 • We bieden het klussen gratis aan, als hulp van buur tot buur. Net als bij de andere hulpvragen. De klusser is dus een handige buurtbewoner die jou graag uit de brand helpt.
 • De onkosten die de klusser maakt, moeten wel worden vergoed door de hulpvrager. Denk aan materiaalkosten en eventuele parkeer- en benzinekosten. Daarbij kost:
  • het gebruik van een elektrisch apparaat 2 euro en
  • het boren van een gat, inclusief plug en schroef, 1 euro (met een maximum van 5 euro).
  • Overige onkosten worden vergoed al naar gelang de kosten die worden gemaakt.
 • De klus (of klussen) mogen niet langer dan 2 uur duren. Deze tijd is inclusief de kennismaking en een kopje koffie.
 • Het gaat om klussen die je aan een buurvrouw of buurman zou vragen, om kleine klusjes dus. Denk aan:
  • het ophangen van een schilderij of een plank,
  • het indraaien van een lamp,
  • een vervangen van een leertje in de kraan,
  • het in elkaar zetten van een kastje of
  • het verstellen van een scharnier.
 • De klussers helpen niet bij ingewikkelde, grotere klussen waar professionele kennis voor nodig is.
 • Er gaat altijd een coördinator van de BuurtBel mee bij de kennismaking tussen hulpvrager en klusser. Gezamenlijk bepalen we welke klus(sen) kunnen worden opgepakt binnen de beschikbare tijd. Dit bevestigen we in een mail.
 • Voor klussen die langer duren dan 2 uur bemiddelen we niet, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om er toch buren voor in te schakelen. We kunnen dan proberen meerdere klussers te verbinden aan een klus of gaan op zoek naar een andere oplossing.

BuurtBel Nieuws:

Positieve reacties op het magazine van de BuurtBel

De afgelopen weken verspreidden buurtgenoten ons magazine ‘Over…

Over buren die elkaar helpen

Met trots presenteren we het magazine Over buren die elkaar helpen,…

NIEUW! De BuurtBel houdt spreekuur bij LOhuizen

Vanaf vorige week houdt de BuurtBel spreekuur bij het woonproject…

BuurtBel - the Movie!

We zijn héél trots op het beeldverslag van deze mooie match…