De BuurtBel bij de Eettafel

Op 21 september was de BuurtBel aanwezig bij de Eettafel van de Buurtcoöperatie. Onze vraag aan tafel was: hoe wil jij dat de zorg in onze buurt geregeld wordt? Wat vind je prettig en wat niet? Allereerst deelden we onze eigen ervaringen met zorg: zo leerden we elkaar beter kennen. Daarna dachten we na over de zorg in onze buurt. We willen graag dat:

  • zorg laagdrempelig is omdat mensen het lastig vinden om hulp te vragen.
  • iemand zich om ons bekommert als we hulp nodig hebben. Het helpt daarbij als er regelmatig iemand langskomt.
  • de zorg snel geregeld is.
  • er dan steeds dezelfde gezichten langskomen en niet steeds iemand anders. Zo kunnen we een band opbouwen met de hulpgevers.

Het was een zeer waardevolle, geanimeerde bijeenkomst. Wij waren heel blij met de input van onze buurtgenoten. Tijdens een bewonersbijeenkomst willen we verder nadenken over dit onderwerp. We houden je op de hoogte!