De Buurt Vergadert

De Eester
C. Van Eesterenlaan 266

De Eester
C. Van Eesterenlaan 266

laat-je-stem2

De buurt vergadert.

Twee jaar is de Buurtcoöperatie OHG nu actief, een jaar is De Eester open en we gaan een podcast maken.

Dat doen we op maandag 12 december als er een Algemene Leden Vergadering is van de Buurtcoöperatie OHG, waar we naar verhalen luisteren van mensen die actief zijn, besluiten nemen over de begroting, de hoogte van de contributie en de plannen voor 2017.

Saai?  Niks daarvan. We pakken het vrolijk aan. Sagid Carter maakt bij wijze van notulen een podcast.

En we drinken na afloop een glas.

Wie moeten er komen?  U. En iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van het OHG. Neem de buren gerust mee.

Hierbij de linken naar de agenda, de notulen van de vorige ledenvergadering (want dat hoort er nu eenmaal bij), een voorstel voor het invoeren van contributie en de begroting van 2017.

We komen een week na Sinterklaas bijeen, op maandag 12 december.

En we rekenen op u.

We beginnen om 20.00 uur, maar vanaf half acht staat de koffie/thee klaar in de Eester.

Tot dan,

Jos van der Lans, voorzitter bestuur

Meta de Vries, coördinator

UITNODIGING
12 december 2016: De Eester
20.00 uur (inloop 19.30 uur)
Algemene Leden Vergadering Buurtcoöperatie OHG
Over bewonersambities, contributie en toekomstagenda’s