Corona richtlijnen in de Eester

Richtlijnen voor bezoekers en deelnemers aan activiteiten

In de Eester houden wij ons aan de laatst gepubliceerde en van toepassing zijnde corona beleid en richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM. Ook hanteren wij een maximum groepsgrootte per activiteit/per ruimte.

De onderstaande richtlijnen gelden voor alle bezoekers van de Eester en voor alle deelnemers aan activiteiten in de Eester. Deze richtlijnen zijn niet vrijblijvend en worden aangepast op basis van wijzigingen in de landelijke corona beleid en richtlijnen.

Voor je bezoek aan de Eester:
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of koorts.
• Breng geen bezoek aan de Eester als iemand in je huishouden de bovenstaande verkoudheidsklachten heeft.
• Was je handen voordat je een bezoek brengt aan de Eester.

Stoep voor de Eester
• Houd altijd 1,5m afstand van anderen.
• Geef voorbijgangers voldoende ruimte om veilig te passeren.

In de Eester:
1. Volg altijd de aanwijzingen op van onze gastvrouw/-heer of andere vertegenwoordiger van de Eester en/of van de activiteitenleiding.
2. Respecteer de 1,5m ruimte rondom onze gastvrouw/-heer en/of mede-bezoeker of mede-deelnemer aan activiteiten.
3. Hoest en nies in je elleboog.
4. Schud geen handen. Vermijd lichamelijk contact.
5. Ga één voor één door de deur naar binnen bij binnenkomst of naar buiten bij vertrek en geef elkaar altijd 1,5m ruimte.
6. Bij binnenkomst je handen desinfecteren met de beschikbaar gestelde
7. Ga rechtstreeks naar de aangewezen vergader- of activiteitenruimte en de toegewezen zit- of oefenplaatsplaats.
8. Blijf op je toegewezen zit- of oefenplaats, loop niet rond.
9. Raak geen, in ieder geval zo weinig mogelijk, meubilair of andere objecten aan.
10. Koffie/thee/water wordt door de gastvrouw/-heer of activiteitenleiding geserveerd.
11. Na afloop van de activiteit/bijeenkomst, gebruikte bekers, afval, e.d. zelf in de prullenbak gooien. Prullenbakken zijn in iedere ruimte aanwezig.
12. Verlaat de Eester meteen na afloop van de bijeenkomst of activiteit. Blijf dus niet rondlopen, rondhangen of wachten.
13. Toiletgebruik alleen in overleg met gastvrouw/-heer of activiteitenleiding. Houd je bij toilet-gebruik aan de hygiëneregels van het RIVM.

Bovenstaande bezoekers en deelnemers richtlijnen in de Eester zijn niet vrijblijvend.

Raadpleeg bij twijfel de volgende RIVM-checklijst (klik).

Hartelijk dank voor het wederzijdse respect, begrip en medewerking.