Eester Imps - Inschrijving
Telefoonnummer gebruiken we alleen in noodgevallen
Zit je kind op de Montessori school? Geef aan of je kind moet worden opgehaald of niet.
 
Als je kind moet worden opgehaald, vul dan ook de naam van de juf (m/v) in en de klas.
We halen kinderen van de 8e Montessorischool uit de klas op als je daarom vraagt, maar de verantwoordelijkheid blijft bij de ouders/verzorgers.