Buurtcooperatie OHG en de nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De privacy van onze buurtbewoners vinden we belangrijk. We informeren jullie daarom graag over ons privacy-statement. Wij slaan alleen de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens op en verwerken deze persoonsgegevens op een veilige en overzichtelijke manier. Als lid of als betrokkene heb je altijd het recht om je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. We geven geen informatie door aan derden voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden en we zullen ook nooit gegevens verstrekken aan derden, zonder nadrukkelijke toestemming. We zorgen ervoor dat er duidelijkheid bestaat hoe en waar persoonsgegevens worden opgeslagen en wie daartoe toegang heeft. We gaan er vanuit dat je de nieuwsbrieven wil blijven ontvangen. Zo niet, dan kun je je afmelden via de link in deze mail.
Het uitgebreide privacy-statement vindt je op onze website. Liever een PDF? Klik hier.