Bridgen in De Eester?

Verschillende bewoners geven aan interesse te hebben om te bridgen in de Eester. Marijke van Dalen wil het initiatief nemen om een bridgegroep op te starten. Wil je meedoen, meld je dan aan via info@buurtcooperatieohg.nl