BELEID EN FINANCIEN

Hier vind je ons visie-stuk “Het nieuwe organiseren en besturen binnen de Buurtcoöperatie OHG

Hier vind je onze nota Werken aan de Toekomst van de Buurtcoöperatie OHG 2017-2020.

Hier vind je de Statuten van de buurtcoöperatie.

De Begroting van 2017 vind je hier.

In december 2016 heeft de ALV het voorstel voor het invoeren van contributie aangenomen.

Hier vind je de Notulen van de laatste ALV (12-12-2016).

Hij vind je onze Jaarrekening 2015-2016 en de Toelichting jaarrekening 2015-2016 .

Voor het volgend verenigingsjaar vind je hier onze Begroting 2018 .

oo


Op 3 april 2015 is de vereniging opgericht.

Vereniging Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied
C. van Eesterenlaan 266, 1019 JR Amsterdam
telefoon: 020 3707359
e-mail: info@buurtcooperatieohg.nl
website: www.buurtcooperatieohg.nl
banknummer: NL88INGB0006868849
KVK: 63051680

oo