VERENIGINGS RAPPORTAGE EN FINANCIEN

VERENIGINGS STUKKEN

FINANCIËLE RAPPORTAGE


Op 3 april 2015 is de vereniging opgericht.

Vereniging Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied
C. van Eesterenlaan 266, 1019 JR Amsterdam
telefoon: 020 3707359
e-mail: info@buurtcooperatieohg.nl
website: www.buurtcooperatieohg.nl
banknummer: NL88INGB0006868849
KVK: 63051680

oo