BELEID EN FINANCIEN

Hier vind je ons visie-stuk “Het nieuwe organiseren en besturen binnen de Buurtcoöperatie OHG

Hier vind je het toekomstscenario van de Buurtcoöperatie OHG 2017-2020.

Hier vind je de statuten van de buurtcoöperatie.

De begroting van 2017 vind je hier.

In december 2016 heeft de ALV het voorstel voor het invoeren van contributie aangenomen.

Hier vind je de notulen van de laatste ALV (12-12-2016).

Op 3 april 2015 is de vereniging opgericht.

Vereniging Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied
C. van Eesterenlaan 266, 1019 JR Amsterdam
telefoon: 020 3707359
e-mail: info@buurtcooperatieohg.nl
website: www.buurtcooperatieohg.nl
banknummer: NL88INGB0006868849
KVK: 63051680