VERENIGINGS STUKKEN EN FINANCIËLE RAPPORTAGE

Contact en bezoek informatie:

Vereniging Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied
C. van Eesterenlaan 266, 1019 JR Amsterdam
020 3707359 | info@buurtcooperatieohg.nl | www.buurtcooperatieohg.nl
banknummer: NL88INGB0006868849 | KVK: 63051680