Algemene Ledenbijeenkomst

ALGEMENE LEDENBIJEENKOMST 12 DECEMBER – VERSLAG EN PODCAST

Luister hier naar podcast#2 over de ledenbijeenkomst van 12 december jl. Sagid Carter heeft van deze bijeenkomst een mooi audioverslag gemaakt. Sagid maakte een eerste podcast over het Eesterfestival. Ga er even rustig voor zitten en luister naar initiatiefnemers en de informatie over lidmaatschap, begroting en nieuwe ideeën.

Ook kun je het verslag lezen in PDF: 2016-12-13 verslag ALV

En wil je de eerdere podcast beluisteren, klik dat op bijgaande link: podcast#1 over het Eesterfestival

UITNODIGING
12 december 2016: De Eester
20.00 uur (inloop 19.30 uur)

De Buurtcoöperatie en de Eester zijn inmiddels niet meer weg te denken in het Oostelijk Havengebied. Toch bestaat de coöperatie minder dan twee jaar en is de Eester nog geen jaar open. Het is dus snel gegaan. Er is een stevige lijst van belangstellende bewoners, meer dan 200 mensen hebben te kennen gegeven lid te willen worden. Dat is geweldig. Dat geeft de burger moed.

Maar tot nu toe hebben we geen contributie geheven en nog niet echt besluiten genomen over de toekomst. We waren immers nog aan pionieren. Maar nu we definitief uit de startblokken zijn geschoten is het nodig om de volgende stap te maken. Dat gaan we doen op 12 december, vanaf 20.00 uur in de Eester.

Hoe moeten we verder met de Buurtcoöperatie? Wat zijn onze thema’s? Hoeveel contributie willen we betalen? Hoe kunnen we onze ondernemende creativiteit in nieuwe en duurzame daden omzetten? Daarover willen we met iedereen die belangstellend is in gesprek, en dat noemen we – algemene ledenvergadering, omdat we nu eenmaal een vereniging zijn. Maar laat u niet afschrikken: het wordt een leuke en verrassende avond. Stukken en agenda volgen begin december, maar het zou wel erg fijn zijn als u deze avond nu al in uw agenda vastlegt.

We beginnen vanaf 19.30 uur met koffie, we gaan om 20.00 uur met elkaar in gesprek en drinken na afloop een glaasje om te proosten op onze toekomst. We rekenen op uw komst.

Namens het bestuur van de Buurtcoöperatie OHG

Jos van der Lans,

Voorzitter