ACHTERGROND


Een groep buurtbewoners heeft op 3 april  2015 het initiatief genomen om, met steun van de Bestuurscommissie van het Stadsdeel Oost, de Buurtcoöperatie op te richten.

Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied is een vereniging van actieve buurtbewoners. De Buurtcoöperatie stimuleert en ondersteunt initiatieven vanuit de buurt en faciliteert activiteiten voor en door buurtbewoners. Wij werken hiervoor samen met vrijwilligers en professionele krachten.

We willen mensen met elkaar in contact brengen en daardoor de samenhang in de buurt vergroten. Zodat het hier voor iedereen nog prettiger wonen, werken en leven wordt.

Wij willen regie houden over hoe we wonen, leven en werken in onze buurt.

Bij de gezamenlijke maaltijden, de zogenaamde Eettafels, worden plannen gemaakt en uitgewerkt voor bijvoorbeeld een wandelclub, groen in eigen beheer, de Buurtloop of buurtmaaltijden.

De BuurtBel wil graag de zorg in de buurt coördineren, professioneel en vrijwillig. Als wonen, werken, ontspanning en zorg bij elkaar aansluiten, kan burenhulp daar op een natuurlijke manier inpassen.

We werken vanuit onze prachtige ruimte, Buurtruimte de Eester, aan de C. van Eesterenlaan 266. Iedereen is er welkom voor een kopje koffie, voor informatie of voor aanmeldingen.

Contact en bezoek informatie:
Vereniging Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied
C. van Eesterenlaan 266, 1019 JR Amsterdam
Maandag t/m vrijdag van 10.00 -16.00 uur
Telefoon: 020 3707359
E-mail: info@buurtcooperatieohg.nl
Website: www.buurtcooperatieohg.nl
Banknummer: NL88INGB0006868849
KVK: 63051680

Jos van der Lans over de Buurtcoöperatie OHG

Meta de Vries over de Eester

Kees Hoogeveen in gesprek met Meta de Vries over de Buurtcoöperatie, met Brenda Poppenk over de BuurtBel en met Rick Vermin van Stadsdeel Oost over het belang van dit initiatief.

PODCAST

In de nieuwste Maatschappelijke Podcast gaan ‘Over/Nieuwers’ Madieke en Femke in gesprek met Jos van der Lans en Meta de Vries over de participatiesamenleving. Wat kun je van mensen zelf vragen en hoe organiseer je dat nou?