ACHTERGROND

Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied is een vereniging van actieve buurtbewoners, opgericht op 3 april 2015. De Buurtcoöperatie stimuleert en ondersteunt initiatieven vanuit de buurt en faciliteert activiteiten voor en door buurtbewoners.

We willen allerlei verschillende mensen met elkaar in contact brengen en daardoor de samenhang in de buurt vergroten. Zodat het hier voor iedereen nog prettiger wonen, werken en leven wordt.

Wij willen regie houden over hoe we wonen, leven en werken in onze buurt.

Bij de gezamenlijke maaltijden, de zogenaamde Eettafels, worden plannen gemaakt en uitgewerkt voor bijvoorbeeld een wandelclub, groen in eigen beheer, de Buurtloop of buurtmaaltijden.

De BuurtBel wil graag de zorg in de buurt coördineren, professioneel en vrijwillig. Als wonen, werken, ontspanning en zorg bij elkaar aansluiten, kan burenhulp daar op een natuurlijke manier inpassen.

We werken vanuit onze prachtige ruimte, De Eester, aan de C. van Eesterenlaan 266. Iedereen is er welkom voor een kopje koffie, voor informatie of voor aanmeldingen.

Een groep buurtbewoners heeft in 2015 het initiatief genomen om, met steun van het Stadsdeel Oost (bestuurscommissie), de Buurtcoöperatie op te richten. Deze kerngroep coördineert de initiatieven en activiteiten van de bewoners. Zij werkt samen met vrijwilligers en professionele krachten en houdt de administratie op orde. Dit alles samen met andere buurtbewoners. De kerngroep bestaat uit Meta de Vries, Riki Molenkamp, Herman Bouwmeester, Stephan Jackmuth, Anneke Pierrot, Mustapha Eljarmouni, Els van der Pluijm en Nina Frantzen.
Sinds januari 2016 hebben we een echte plek in de buurt. Zin om mee te doen? Graag!

Jos van der Lans over de Buurtcoöperatie OHG

Meta de Vries over de Eester

Kees Hoogeveen in gesprek met Meta de Vries over de Buurtcoöperatie, Brenda Poppenk over de BuurtBel en Rick Vermin van Stadsdeel Oost over het belang van dit initiatief.

PODCAST

In de nieuwste Maatschappelijke Podcast gaan Over/Nieuwers Madieke en Femke met in gesprek met Jos van der Lans en Meta de Vries over de participatiesamenleving. Wat kun je van mensen zelf vragen en hoe organiseer je dat nou?