De vijf thema’s zijn:

  • De Eester denkt mee & lost op.
   Bewoners vinden bij de Eester een platform om met ideeën te komen, de haalbaarheid van hun plan te onderzoeken en te komen met oplossingen. Momenteel wordt bijvoorbeeld nagedacht over de mogelijkheid van huisvesting met gemeenschappelijke voorzieningen in het voormalig stadsdeelkantoor. Heb jij een idee of plan rondom zorg, duurzaamheid, leren of recreëren, neem dan contact met ons op. Wij denken mee over de beste aanpak.
  • De Eester zorgt & helpt.
   De Eester zet in op verbinding en saamhorigheid in de buurt. Soms heeft een kleine handreiking enorme impact op een ander. Denk aan regelmatig even bellen, een wandeling maken, boodschappen doen of een klus uitvoeren. De Eester BuurtBel verbindt de persoon met een vraag met iemand die hulp aanbiedt. Dat doen we zorgvuldig; we maken altijd eerst kennis met elkaar. Ook als je professionele zorg nodig hebt, zoals thuiszorg of maatschappelijk werk, helpen we je stap voor stap.
  • De Eester Imps.
   Voor kinderen organiseert de Eester al 3 jaar de succesvolle Eester Imps met bijvoorbeeld de workshops MaakLab, KookLab of PercussieLab. Door het brede aanbod ontdekken kinderen wat hen interesseert, of juist niet. Op de website van de Eester kun je samen met jouw kind bekijken wat hem/haar aanspreekt. De Labs worden verzorgd door professionele kunstenaars en ondernemers uit de buurt. Vanaf januari starten er weer nieuwe cursussen.
  • De Eester verduurzaamt.
   Uit de Toekomstagenda OHG 2025 blijkt dat de bewoners van het Oostelijk Havengebied, graag een duurzame buurt willen. Als bewoners zijn wij al behoorlijk actief: we plaatsen zonnepanelen, rijden in elektrische auto’s, delen auto’s, rapen zwerfvuil op en recyclen onze spullen zoveel mogelijk. Waar wil jij op inzetten? Energie-transitie, het vergroenen van je buurt, kringloop of schone straten? Samen werken we aan een klimaatneutrale buurt.
  • De Eester leert & recreëert.
   Bij de Eester kun je je op tal van manieren ontwikkelen en uitleven. Met zang, hardlopen, yoga of taalhulp. In januari start Pittige Mosterd bij KHL. We hopen volgend jaar weer tal van andere creatieve en sportieve activiteiten in de Eester te organiseren. Op onze website vind je alle activiteiten, maar kom vooral ook zelf met ideeën!